Terug naar overzicht

Investeringssubsidie Zorg (Vlaams-Brabant)

In opdracht van Vlaanderen keert Vlabinvest apb - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur - jaarlijks € 2.350.000 subsidies uit voor investeringen in gronden, gebouwen en renovaties van zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren. De investeringen kaderen binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid. Kleinschalige initiatieven en grondaankopen in de Vlaamse rand kunnen op extra steun rekenen.

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant wil zo de historische achterstand in zorgvoorzieningen in de Vlaamse Rand wegwerken. Daarom dat het bestuur een investeringssubsidie ter beschikking stelt om tegemoet te komen aan:

  • de aankoop van gronden, al dan niet bebouwd;
  • de oprichting van nieuwe gebouwen;
  • de aankoop van een bestaand gebouw al dan niet in combinatie met verbouwingen;
  • de uitbreiding van bestaande gebouwen;
  • de verbouwing, renovatie of inrichting van bestaande gebouwen
  • bij aankopen: de aankoop binnen de 6 maanden uitvoerbaar is;
  • bij investeringsdossiers: de werken binnen het jaar kunnen worden gegund.

Over alle zorg(sub-)sectoren heen worden de ingediende subsidieaanvragen door Vlabinvest op relevante criteria beoordeeld en in een voorrangsvolgorde geplaatst. Afhankelijk van het beschikbare budget worden de projecten ten opzichte van elkaar afgewogen.

Er kan een subsidieaanvraag worden ingediend indien voor 1 november 2021.

Deel dit nieuwtje