Terug naar overzicht

Investeringssubsidies cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang

Organisaties in de cultuur- en jeugdsector met eigen infrastructuur kunnen in aanmerking komen voor een of meerdere thematische investeringssubsidies. Die thema's of 'sectorale prioriteiten' zijn door de ministers van Cultuur en Jeugd vastgelegd in het nieuwe subsidiereglement voor sectorale investeringssubsidies (in werking sinds 2022).

Tijdens de jaren 2022 tot en met 2026 wordt voor de sectorale investeringssubsidies prioriteit gegeven aan infrastructuuruitgaven ter bevordering van: 

  • duurzaamheid van cultuur- en jeugdinfrastructuur;
  • veiligheid van cultuur- en jeugdinfrastructuur;
  • integrale toegankelijkheid van cultuur- en jeugdinfrastructuur.

De sectorale investeringssubsidies voor één prioriteit of een combinatie van prioriteiten bedragen: 

  • minimaal 10.000 euro voor jeugdinfrastructuur
  • minimaal 30.000 euro voor cultuurinfrastructuur
  • maximaal 500.000 euro voor cultuur- en jeugdinfrastructuur.

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 1 april van het lopende kalenderjaar worden ingediend. Goedgekeurde projecten worden in het daaropvolgende kalenderjaar gesubsidieerd.

Meer informatie vindt u via het Departement Cultuur, Jeugd en Media of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje