Terug naar overzicht

Jongeren kunnen ook dit jaar terecht in een zomerschool

De Vlaamse Regering trekt € 10 miljoen uit voor de organisatie van zomerscholen in juli en augustus van dit jaar. Zo kunnen kinderen en jongeren ook deze zomer gebruik maken van een gratis formule die een lesaanbod op maat koppelt aan spel, cultuur en sport. Vanaf dit jaar liggen alle voorwaarden en de ondersteuning ook vast in een decreet, dat de zomerscholen structureel verankert.

In een zomerschool krijgen kinderen en jongeren gedurende minimaal 10 dagen in juli of augustus een lesaanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen, in combinatie met spel, cultuur en sport. Deelname is vrijwillig en kosteloos. In de zomer van 2020 werden er voor het eerst wel 138 zomerscholen georganiseerd in heel Vlaanderen – toen als reactie op de lange sluiting van de scholen na de uitbraak van de coronacrisis. In de zomer van 2021 werden er zelfs 190 zomerscholen georganiseerd. De Vlaamse Regering besloot om de zomerscholen structureel een plaats te geven in het onderwijsaanbod, omdat het systeem ook los van de coronacontext waardevol is, zeker voor de meest kwetsbare leerlingen. 

Scholen en lokale besturen kunnen een zomerschool-project indienen tot en met 30 mei 2022. Vanaf dit jaar liggen alle voorwaarden en de ondersteuning voor de zomerscholen ook vast in een decreet, zodat er een duurzaam en duidelijk kader is. Dat decreet laat toe dat bijvoorbeeld een gemeentebestuur lang op voorhand kan plannen, vrijwilligers kan zoeken,  contacten kan leggen met partners, afspraken kan maken voor meerdere jaren … Een school of een lokaal bestuur kan sowieso rekenen op € 45 per leerling per dag. Een lokaal bestuur dat de regierol voor verschillende zomerscholen opneemt, krijgt daarbovenop € 20 per leerling. Een school die niet kan rekenen op de ondersteuning van een lokaal bestuur krijgt € 5 per leerling extra.

Meer info op de website van Onderwijs Vlaanderen of binnenkort in de app van Subsidiemanager. 

Deel dit nieuwtje