Terug naar overzicht

KB: Subsidie in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen in de strijd tegen intrafamiliaal geweld

De Minister van Binnenlandse Zaken richt een projectoproep aan alle gemeenten in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Uit alle ingediende projecten die ontvankelijk zijn, worden vijftien projecten (waarvan 8 uit Vlaanderen) die het best scoren op het geheel van de vastgelegde inhoudelijke criteria geselecteerd.

De inhoudelijke analyse gebeurt op basis van volgende criteria:

 1. Lanceren van innovatieve oplossingen of goede praktijken voor:
  • een laagdrempelige manier voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld om hulp te zoeken of om aangifte te doen; en/of
  • een laagdrempelige manier voor daders van intrafamiliaal geweld om hulp te zoeken; en/of
  • het sensibiliseren van getuigen van intrafamiliaal geweld; en/of
  • het sensibiliseren en/of opleiden van professionals die in contact komen met slachtoffers van intrafamiliaal geweld;
 1. Opzetten of verbinden van lokale multidisciplinaire overlegstructuren voor een preventieve aanpak of bestrijding van intrafamiliaal geweld met lokale hulpverleningsactoren. Betrekken van en samenwerking met de reeds aanwezige terreinwerkers en samenwerking met partners zoals politie, bedrijven, bestaande eerstelijnsstructuren in de gezondheidszorg;
 2. Duurzaamheid: ontwikkeling van een methodiek waarbij het project verder structureel kan worden ingebed in de organisatie van de gemeenten;
 3. Burgerparticipatie: zoals bijvoorbeeld, het betrekken van burgers, getuigen, de creatie van lotgenotengroepen voor slachtoffers en/of daders, enz.

Er is voor het project een totaal budget voorzien van 1.500.000 euro uit het Fonds Kwetsbare Groepen. De FOD Binnenlandse Zaken sluit overeenkomsten af met de vijftien geselecteerde coördinerende gemeenten. Aan elk project zal een forfaitair bedrag van 100.000 euro worden toegekend.

Binnenkort meer info in de app van Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje