Terug naar overzicht

Leertraject coöperatieve woonprojecten

Het departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen starten een leertraject op over het potentieel van coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen en zullen ter ondersteuning daarvan een extern coördinatieteam aanstellen. De omschrijving van deze overheidsopdracht is terug te vinden in het Bulletin der Aanbestedingen van 26 januari 2021.

De uiterste indieningsdatum voor offertes is 2 maart 2021 (12 u).

Het leertraject steunt op het principe ‘learning by doing’ en krijgt vorm via een oproep naar vijf pilootprojecten i.f.v. de realisatie van vijf coöperatieve woonprojecten. De oproep zal in twee stappen verlopen. In een eerste fase wordt een oproep naar lokale besturen gelanceerd i.f.v. de selectie van vijf geschikte locaties. In een tweede fase wordt een oproep gelanceerd naar initiatiefnemers, die op deze geselecteerde locaties een coöperatief woonproject willen opstarten. 

De dienstverlener biedt ondersteuning bij de voorbereiding van de beide oproepen en bij de organisatie van de jury per fase. Daarnaast biedt de dienstverlener aan de geselecteerde lokale besturen en initiatiefnemers een begeleidingstraject op maat (ruimtelijk en procesmatig), afhankelijk van de concrete noden. Tenslotte staat de dienstverlener in voor de ondersteuning van het overkoepelend leertraject en het capteren van belangrijke leerpunten, de rapportering daarover en de actieve verspreiding ervan naar belanghebbenden.

Deel dit nieuwtje