Terug naar overzicht

LIFE calls 2022: overzicht, praktijkvoorbeelden en handige links

Op maandag 17 mei werden de LIFE-oproepen 2022 gelanceerd. Met een budget van meer dan 5 miljard euro voor de periode 2021-2027, focust het LIFE programma zich op projecten die werken rond milieu en klimaat.

Hierdoor kan u in dit programma projecten kwijt die vallen onder een van de vier subprogramma’s:

 • Natuur en biodiversiteit
 • Circulaire economie en levenskwaliteit
 • Beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering
 • Transitie naar schone energie

Ook lokale besturen behoren tot de doelgroep van dit programma. Dit tonen deze praktijkvoorbeelden aan: het Scalluvia-project (Kruibeke), PACT (Leuven) en Nardus & Limosa (Turnhout). Meer informatie over deze projecten vindt u verder in dit artikel.

Eerst willen we u helpen met uw weg te vinden in de hoeveelheid aan oproepen, de lange teksten en complexiteit van het LIFE-programma.  

Allereerst de oproepen. LIFE lanceert jaarlijks in april-mei de meeste oproepen. De oproepen zijn een ‘formeel’ moment want u kan ook al vóór de oproepen gelanceerd worden projecten beginnen uitwerken aangezien de mogelijkheden vooraf reeds gekend zijn. Deze beschrijven we hieronder.

Binnen LIFE dient u te kijken onder welk ‘soort subsidieactie’ uw project kan passen. Op basis hiervan wordt de oproep en bijgevolg de deadline bepaald.

Soorten subsidieacties

 • Strategische natuurprojecten (SNAP):

Deze actie is gericht op overheden (dus zowel lokale als bovenlokale) die actieplannen en programma’s dienen uit te voeren omtrent natuur en biodiversiteit. Denk hierbij aan acties die bijdragen aan het behoud en de verbetering van Natura2000-gebieden of projecten die passen binnen het kader van de EU Biodiversiteit Strategie 2030.

 • Standaardactieprojecten (SAP):

Dit zijn de populairste acties om op in te tekenen en houden projecten in die niet onder de andere acties kunnen vallen. Een voorbeeld hiervan kan de ondersteuning zijn van de implementatie en ontwikkeling van het EU-klimaatbeleid op lokaal niveau, door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen overheid en industrie. Verder kan dit ook betrekking hebben op de toepassing van ‘best practices’ of de ontwikkeling van innovatieve methodes.  

 • Andere acties (OAG):

Hebt u projectideeën met betrekking tot hernieuwbare energie en energie-efficiëntie? Neem dan zeker een kijkje binnen deze oproep, die gericht is op capaciteitsopbouw, de verspreiding van informatie en kennis, en sensibilisering. Dit is een luik dat in de vorige programmaperiode onder het programma van HORIZON viel.

 • Projecten voor technische bijstand (TA):

Wil u als gemeente een SIP, SNAP of standaardactie aanvragen? Via deze oproep kan u financiële ondersteuning ontvangen voor de ontwikkeling ervan!

 • Strategische geïntegreerde projecten (SIP):

Projecten die in de uitvoering voorzien van milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen die door de lidstaten werden geformuleerd. SIP’s zijn specifiek gericht op regionale, multiregionale, nationale of transnationale implementatie.

Subprogramma

Deadline

Budget (in mio)

Steunpercentage

Procedure

SNAP

8/sep ‘22

€ 145,00

60%

2-staps

SAP

4/okt ‘22

€ 300,00

60%

1-staps

OAG

16/sep ‘22

€ 98,00

95%

2-staps

TA

8/sep ‘22

€ 1,10

60%

1-staps

SNIP

9/sep ‘22

€ 52,00

60%

2-staps

U kan de fiches in Subsidiemanager raadplegen voor verdere details over inhoud, partnerschappen, steunpercentage, enz..

Praktijkvoorbeelden

 • LIFE+Scalluvia: In de polders van Kruibeke kan men de prachtige Elzenbroekbossen vinden, gekenmerkt door een natte ondergrond en een rijkdom aan unieke planten en dieren. Van 2013 tot en met 2017 was de gemeente Kruibeke projectpartner binnen een LIFE project dat zich toelegde op de verbetering van de kwaliteit van deze streek. Hiervoor konden ze rekenen op een Europees steunbedrag van 870k euro, 50 procent van de totale kost van het project.
 • PACT: People-driven: Adapting Cities for Tomorrow, oftewel PACT, is een project dat wordt gecoördineerd door stad Leuven. Het focust op het verhogen van de veerkracht van steden door middel van natuur-gebaseerde oplossingen. Met een steunbedrag van meer dan 2 miljoen euro, ging stad Leuven te werk met een consortium van onder andere onderzoeksinstellingen, vzw’s en partnersteden (Madrid en Krakau). Het project ging van start in 2021 en zal eindigen in 2025. Voor meer informatie kan u de website van de stad raadplegen.
 • Nardus & Limosa: Stad Turnhout maakt deel uit van een consortium binnen het project Nardus & Limosa. De coördinator is Natuurpunt vzw. Het project heeft als doel een grensoverschrijdend herstel van heidesystemen die veel heischrale graslanden omvatten en waar weidevogels goed gedijen. De Europese steun binnen dit project bedraagt meer dan 7 miljoen euro. Het project ging van start in 2019 en zal eindigen in 2025. Voor meer details kan u surfen naar de webpagina van Stad Turnhout.

Enkele handige links

Bent u nog op zoek naar inspiratie? Het LIFE-programma heeft een uitgebreide database met tal van projecten die u op goede weg kunnen helpen.

Daarnaast kan u op de LIFE-programma pagina van CINEA veel nuttig informatie vinden, die aanvragers wegwijs maken in het programma en de geopende oproepen. Hier vindt u onder andere infosessies met presentaties en opnames.

Verder vindt u op deze site de contactgegevens van de verschillende Vlaamse contactpunten voor het LIFE-programma. Voor natuur en biodiversiteit is dit Wim Smits (wim.smits@vlaanderen.be) en voor circulaire economie, levenskwaliteit en klimaat Ludo Holsbeek (ludo.holsbeek@vlaanderen.be). Voor vragen omtrent energie kan u terecht bij VEKA (veka.eufinanciering@vlaanderen.be).

Ten slotte vindt u de oproepreglementen op de Funding & Tenders Portal. Alsook kan u hier aanvraag indienen.

Hebben u en uw gemeente plannen die passen binnen de scope van LIFE? Aarzel dan zeker niet en bekijk de mogelijkheden die dit programma te bieden heeft via Subsidiemanager en/of de andere bronnen die doorheen dit artikel werden meegegeven! Heeft u nog inhoudelijke vragen? Neem dan gerust contact op met de subsidie-experten van IDEA Consult!

Deel dit nieuwtje