Terug naar overzicht

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 & 2.0

Vlaanderen en de lokale besturen hebben de handen in elkaar geslagen om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Ze zijn gestart met het LEKP 1.0 om een nieuw ecosysteem uit te bouwen, waarbij lokale stakeholders, lokale besturen en het Vlaamse niveau nauwer samenwerken. Tegen eind oktober 2021 hadden 293 van de 300 lokale besturen het LEKP 1.0 ondertekend. Door de aangescherpte Europese Klimaatambities (‘Fit for 55’) besliste de Vlaamse regering in november 2021 over een pakket extra maatregelen om de CO2-uitstoot sterker te verminderen. Daarbij werd ook de rol van de lokale besturen herbevestigd en nieuwe doelstellingen voorgesteld. Vervolgens heeft de Vlaamse overheid in overleg met VVSG een voorbereidend traject doorlopen om te komen tot het vernieuwde LEKP 2.0. De Vlaamse Regering kent dus ook in 2022 een subsidie toe aan de besturen die het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en/of 2.0 ondertekenen. Daarmee ondersteunt Vlaanderen de lokale klimaatacties.

Voor het ondertekenen van LEKP 1.0 bedraagt het bedrag 24.870.000 euro en voor het LEKP 2.0 8.750.000 euro. Beide worden verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5). De definitieve bedragen, op basis van het aantal deelnemende gemeenten, worden uiterlijk 16 januari 2023 bekendgemaakt. De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Steden en gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen tot 5 december 2022 via een gemeenteraadsbeslissing waarin ze intekenen op het LEKP 1.0 en/of 2.0. Een sjabloon van de in te dienen gemeenteraadsbeslissing is terug te vinden op de website van de VVSG, bij het Netwerk Klimaat, alsook een recente lijst van veelgestelde vragen en antwoorden. De ondertekening van de 293 gemeenten van het LEKP 1.0 in 2021 blijft geldig en moet niet opnieuw ingediend worden. De beslissing moet bezorgd worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor Lokale Besturen (module subsidiebeheer). De indienmodule binnen het loket is beschikbaar vanaf eind juli 2022 voor het LEKP 1.0 en zal begin augustus 2022 beschikbaar zijn voor het LEKP 2.0. Let op: Het LEKP 2.0 kan pas ondertekend worden eens het LEKP 1.0 is ondertekend. Beide kunnen tegelijk onderschreven worden.

De 2de stap ‘voorstel’ in de subsidiemodule staat open tot 31 oktober 2022. Deze stap in het proces is niet verplicht en heeft eerder een ondersteunende functie. Als dit voor uw gemeente geen meerwaarde geeft, kan u steeds leeg indienen om tijdig de volgende stap ter beschikking te hebben. Na verloop van de deadline, gaat de module automatisch naar stap 3. De 3de stap ‘opvolgmoment’ in de subsidiemodule, met indiendeadline 1 maart 2024, wordt nog verder uitgewerkt. De gemeenten die het Pact ondertekenden ontvangen hiervan tijdig communicatie zodra deze stap is afgewerkt. Er is ten slotte een jaarlijks opvolgmoment, om de gerealiseerde klimaatacties te kunnen opvolgen. De gemeente bezorgt uiterlijk op 1 maart 2024 een rapportering over de voortgang van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, nadat die aan de gemeenteraad is voorgelegd.

Uiterlijk op 30 april 2023 wordt de subsidie uitbetaald.

Deel dit nieuwtje