Terug naar overzicht

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Lokale besturen kunnen bij ondertekening van het Lokaal Energie- en klimaatpact financiële ondersteuning krijgen van Vlaanderen.

Door ondertekening sluit u als lokaal bestuur dit pact met de Vlaamse Regering, waarbij beide partijen een engagement aangaan: 

  • Lokale besturen: acties ondernemen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen en barrières of knelpunten melden aan de Vlaamse Regering.
  • Vlaamse Regering: aanspreekpunt om de barrières te (helpen) wegwerken en financiële ondersteuning zonder voor een te grote administratieve druk op de lokale besturen te zorgen.

Als gemeente bepaalt u zelf waarvoor u het budget gebruikt, zolang de besteding bijdraagt aan de doelstellingen van het Pact. De doelstellingen van het pact zijn vervat in 4 werven (vergroening, energiebesparende renovaties en hernieuwbare energieprojecten, koolstofvrije (deel)mobiliteit & droogteproblematiek) waarvan de doelstellingen op Vlaams niveau gehaald moeten worden en niet op gemeentelijk niveau.

Ondertekening van het pact dient te gebeuren voor 29 oktober 2021.

Het volledige budget wordt jaarlijks verdeeld onder de gemeenten die het klimaatpact ondertekenden op basis van het aantal inwoners (80%) én op basis van het Gemeentefonds (20%). Het definitieve bedrag zal ten laatste 1 december 2021 bekend gemaakt worden. Een indicatief bedrag per gemeente kan u hier vinden.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur betaalt uiterlijk op 30 april 2022 het subsidiebedrag uit.

 

Meer info: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/lokaal-energie-en-klimaatpact

Deel dit nieuwtje