Terug naar overzicht

Matexi Award voor de meest verbindende en groenste buurtinitiatieven

De Matexi Award bekroont succesvolle en beloftevolle projecten op wijk- of buurtniveau (in Vlaanderen, Brussel en Wallonië) die heel concreet inzetten op meer verbondenheid tussen buurtbewoners of op een betere leef- en woonomgeving. 

De Matexi Award richt zich naar 2 doelgroepen: 

  • Plaatselijke groepen, verenigingen, buurtbewoners of buurtvoorzieningen (geen overheden) met een boeiend, levendig project of initiatief dat heel concreet inzet op meer verbondenheid tussen de bewoners en een groenere leef- en woonomgeving;
  • Plaatselijke besturen (lokale en bovenlokale overheden) die een initiatief realiseren dat heel concreet meer verbondenheid en engagement tussen de buurtbewoners stimuleert of zorgt voor een groenere leef- en woonomgeving en dat ook toepasbaar is op andere buurten.

Er worden awards uitgereikt in de volgende categorieën:

  • Voor het ‘meest verbindende project’ dat mensen bij elkaar brengt, buren samen doet denken en doen, nieuwe contacten tussen buren legt, omstandigheden verbetert en problemen oplost, hechte netwerken ontwikkelt, ...;
  • Voor het ‘groenste project’ dat inzet op duurzaamheid in de buurt, bijvoorbeeld verfraaiing met bomen en planten, milieuverbeteringen op diverse manieren… En dit alles op een enthousiaste, creatieve manier, met ernst of plezier.

Inschrijven kan nog tot en met 15/09/2021. Er wordt maar liefst 10.000 euro in totaal uitgedeeld aan de winnaars!

Meer info? Op de website of in Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje