Terug naar overzicht

Ministerraad Vlaamse Veerkracht: subsidiebeslissingen van 15 juli 2022

Hieronder vindt u de beslissingen van de Ministerraad - Plan Vlaamse Veerkracht - met betrekking tot subsidies van 15 juli 2022.

Relanceproject 'Aanbod Lokaal Digitaal'

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van het relanceproject ‘Aanbod Lokaal Digitaal’ (VV071) en de bijbehorende middelen hiervoor. Het project werkt, in nauw overleg met de lokale besturen, een vraaggestuurd ondersteuningsaanbod ‘lokaal digitaal’ uit, gericht op het realiseren van concrete digitale oplossingen die in een zo groot mogelijk aantal lokale besturen het verschil maken. In de eerste plaats wordt ingezet op het opschalen van projecten al eerder gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, zoals Gemeente zonder Gemeentehuis (VV051) of City of Things (VV055). Deze krachtenbundeling en gezamenlijke aanpak moet het voor de lokale besturen mogelijk maken om kwaliteitsvolle overheidsopdrachten te realiseren en efficiënter om te gaan met de beschikbare capaciteit en middelen. Lokale besturen kunnen zo ook meer regie houden over ontwikkelde digitale oplossingen die eenvoudig interbestuurlijk te koppelen zijn door gemeenschappelijke standaarden en bouwstenen te hergebruiken. Een duurzaam businessmodel en organisatiestructuur in regie van de lokale besturen moet er ook voor zorgen dat het aanbod na afloop van het relanceproject kan blijven bestaan, afgestemd op de effectieve toekomstige noden en behoeften van de lokale besturen. Hiervoor wordt 2 miljoen euro voorzien.

Plan Vlaamse Veerkracht: voorwaarden subsidie gemeenten en steden voor uitrol e-inclusiebeleid

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed dat de voorwaarden bepaalt voor de toekenning van een subsidie aan Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de uitrol van een e-inclusiebeleid voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2024. Ze keurt tegelijk de toelichting bij de oproep voor de subsidieaanvraag goed. Het besluit kadert in het actieplan 'Iedereen Digitaal' (VV54) van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, en geeft Vlaamse lokale besturen de mogelijkheid om verder te bouwen aan een sterke uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid, via onder andere acties rond individuele toegang tot internet en andere acties rond e-inclusie. Hier wordt 25 miljoen euro voor uitgetrokken.

Plan Vlaamse Veerkracht: projectsubsidie Vlaamse provincies voor investeringen in fietssnelwegen

Sinds de Coronacrisis zijn Vlamingen versneld overgestapt naar de fiets. Deze evolutie richting fiets moeten we niet alleen vasthouden maar uitdiepen. Daarom wil de Vlaamse Regering bijkomend investeren in fietsinfrastructuur, in het bijzonder in fietssnelwegen, die de ruggengraat vormen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in Vlaanderen. De Vlaamse Regering keurt daarom een besluit goed dat de provincies de mogelijkheid biedt om subsidies aan te vragen voor investeringen in fietssnelwegen voor een totaal van 45 miljoen euro. Vlaanderen zal bij één euro die een provincie zelf investeert in nieuwe of verbeterde fietssnelwegen er één euro naast leggen om die investeringen verder te versterken.

 

Lees hier alle beslissingen.

Deel dit nieuwtje