Terug naar overzicht

Mythe ontkracht: subsidies zijn voorbehouden voor de 'happy few'.

Bij welzijn – en zorgorganisaties leeft vaak het idee dat projectsubsidies voorbehouden zijn voor een kleine groep van organisaties met een bepaalde omvang en eigen expertise in huis. In realiteit stellen we vast dat subsidies voor eender welke organisatie weggelegd zijn, naarmate je subsidiebeleid omarmt als een leertraject binnen de organisatie en de nodige kennis door ervaring en tijdsinvestering opbouwt.

Subsidieverstrekkers maken geen onderscheid tussen grote en kleine organisaties waardoor oproepen breed toegankelijk zijn. Projectoproepen zijn gekoppeld aan één of meerdere doelstellingen. Bij een ingediend dossier wordt er afgetoetst in welke mate deze doelstelling zal bereikt worden met het project en of de aanvrager kan aantonen dat de organisatie over voldoende draagkracht beschikt om het project correct uit te voeren.

We adviseren startende organisaties altijd om eerst in te zetten op laagdrempelige subsidies met een eenvoudige aanvraagprocedure en kleine budgetten. Op die manier kan je een eerste positieve ervaring opdoen en verdien je jouw tijdinvestering terug op een vlotte manier. Naarmate men meer op subsidiedossiers inzet, wordt het subsidiejargon ook vertrouwd, maak je jou de spelregels eigen en kan er ingezet worden op complexere dossiers en grotere budgetten.

Tips voor Subsidiemanager klanten:

  • Werklast: bij elke projectoproep wordt de werklast aangegeven. Oproepen met een indicatie van 1 of 2/5 (blokjes) worden als laagdrempelige dossiers beschouwd en adviseren we aan startende organisaties.
  • Subsidiebegeleiding: tijdens de opstartsessies met onze subsidie-experten worden vaak voorbeelden aangehaald van projectoproepen met een eenvoudige aanvraagprocedure en concrete tips hoe je dit best aanpakt. Vergeet je niet in te schrijven voor deze gratis sessies!

Wens je jouw eerste stappen te zetten in subsidiebeleid? Benieuwd naar wat Subsidiemanager en onze experten jou te bieden hebben? Lees meer op Subsidiemanager.be of contacteer ons via info@subsidiemanager.be

Deel dit nieuwtje