Terug naar overzicht

Natuur in je school 2023

Met de oproep Natuur in je school (2023) wil de Vlaamse regering bijdragen aan een robuuste, veerkrachtige natuur. Natuurgebaseerde klimaatadaptieve maatregelen zorgen voor meer infiltratie en buffering van water, aanvullen van grondwater en kunnen hittestress actief bestrijden.

Een natuurlijkere schoolomgeving ondersteunt bovendien rechtstreeks de onderwijsopdracht. Meer buiten leren heeft positieve effecten op leerresultaten van leerlingen en het welzijn op school voor leerlingen, personeel en andere gebruikers.

Verder bepaalt de inrichting van de schoolomgeving voor een deel wat we als de norm beschouwen voor de inrichting van infrastructuur in onze bebouwde ruimte. Deze projectoproep werkt op een concrete manier aan meer draagvlak bij leerlingen, ouders en leerkrachten voor ontharding en natuurgebaseerde oplossingen en draagt zo bij aan de Transitieprioriteit Omgeving voor de toekomst.

Het projectvoorstel moet worden ingediend door een door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkende onderwijsinstelling voor basis of secundair onderwijs in het Vlaamse Gewest. 

De Vlaamse Regering maakt hiervoor 9 miljoen euro vrij. Natuur in je school financiert maximum 80% van de goedgekeurde projectbegroting. De gevraagde steun bedraagt minimum 20.000 euro en maximum 200.000 euro per project.

Er zijn vier evaluatiecriteria:

  • de duurzaamheid van het project
  • de educatieve meerwaarde van het project
  • de betrokkenheid van stakeholders en externe uitstraling van de natuurwaarde in de ruimere schoolomgeving
  • de kosten-baten van het project 

Een projectvoorstel indienen kan enkel via het webformulier dat ten laatste op 15 mei 2023 beschikbaar zal zijn op deze webpagina. Projectvoorstellen indienen is mogelijk tot uiterlijk 18 september 2023 om 9.00 u.

Meer informatie vindt u in de Subsidiemanager app!

Deel dit nieuwtje