Terug naar overzicht

Nieuw in het subsidielandschap

Elke week worden er tal van oproepen gelanceerd. Het kan soms een uitdaging zijn om het overzicht te behouden, zelfs met behulp van Subsidiemanager. Daarom lichten we graag nog enkele van de meest recente oproepen toe. Wie weet, net dat duwtje in de rug dat uw projectidee nodig had!

  1. Het nalatenschap van kunstenerfgoed

Deze oproep, gelanceerd door het Vlaams departement van Cultuur, Jeugd & Media, zoekt naar projecten die inzetten op de omgang van nalatenschap van kunst. Dit is kunst in de brede zin: archieven, collecties, praktijken,… Er is voor deze eenmalige oproep een budget uitgetrokken van 340.000 euro. Indienen kan t.e.m. 31 maart 2023.

  1. Leesbevordering

Lezen is ontspannend, verrijkend en kan inclusie versterken. Akkoord? Dan is de oproep leesbevordering van Literatuur Vlaanderen misschien interessant voor u en uw organisatie. Zij ondersteunen namelijk organisaties die projecten initiëren rond het stimuleren van mensen om te lezen of om kennis te maken met boeken die ze nog niet kennen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar specifieke doelgroepen en minder vanzelfsprekende of nieuwe vormen van literatuur. Per project kan er 20.000 euro aan subsidie worden verkregen. De overige indiendata voor 2023 zijn 1 mei en 1 september.

  1. De promotie van een gezond voedingspatroon en van voldoende lichaamsbeweging

Wanneer de geest voldoende gestimuleerd is door kunst en literatuur, is het tevens belangrijk aandacht te besteden aan het lichaam. In het licht hiervan, lanceert FEVIA hun jaarlijkse oproep ter promotie van gezonde voeding en lichaamsbeweging. Organisaties die hieromtrent duurzame projectideeën hebben, waarbij kinderen en jongeren actief betrokken worden, kunnen aanspraak maken op een financiële steun van 5.000 euro. Indienen is mogelijk t.e.m. 13 maart 2023.

  1. Digitalere samenleving

Digitalisering biedt heel wat opportuniteiten maar brengt tevens heel wat uitdagingen met zich mee. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft ING een fonds opgericht voor een digitalere samenleving. Organisaties in België die actief willen inzetten op het verkleinen van de digitale kloof, met bijzondere aandacht naar de meest kwetsbaren, kunnen t.e.m. 15 juni 2023 hun projectidee voorstellen. Indien uw project geselecteerd wordt, kan er gerekend worden op een financiële steun tussen 25.000 en 50.000 euro.

  1. Vooraankondiging van Call 3 Interreg Noordzee

Ten slotte geven we nu al graag mee dat er binnenkort weer een Interreg Noordzee oproep zal gelanceerd worden (17/04/2023). Het is dus nu het ideale moment om deze voor te bereiden en een sterk projectvoorstel in te dienen. De deadline ligt op 30 juni 2023. Dit Interreg programma werkt rond vier thematische prioriteiten: robuuste en slimme economieën, een groene transitie, klimaatbestendigheid en beter bestuur. Interessant aan dit programma is het onderscheid tussen reguliere projecten (totaalbudget van +/- 4 miljoen euro) en small scale (totaalbudget van +/- 500.000 euro). Dit laatste opent deuren voor organisaties die minder vertrouwd zijn met subsidiewerking en kunnen een opstap bieden voor grotere projecten in de toekomst. Het steunbudget binnen deze call bedraagt 60 procent.

Wij hopen dat dit overzicht u prikkelt om aan de slag te gaan met projectideeën. Voor verdere toelichting rond deze oproepen kan u altijd Subsidiemanager raadplegen, waar ook nog vele andere te vinden zijn.

Zit u met inhoudelijke vragen? Aarzel dan niet om een vraag te stellen aan helpdesk@subsidiemanager.be of rechtstreeks aan de IDEA subsidie-experts via subsidies@ideaconsult.be.

Deel dit nieuwtje