Terug naar overzicht

Nieuwe oproepronde Digibanken: implementatietraject

De Vlaamse overheid wil kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf door de oprichting van digibanken. Via digibanken kunnen personen met een risico op digitale uitsluiting laptops ontlenen, digitale opleidingen volgen en begeleiding krijgen om online dienstverlening te gebruiken. Na 2 succesvolle oproeprondes, lanceert het Departement Werk en Sociale Economie een nieuwe indieningsronde.

Doelstelling

Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse Overheid het risico op digitale uitsluiting verkleinen via drie gerichte doelstellingen: 

  • Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst);
  • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal);
  • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, enz.) via zogenaamde fysieke knooppunten.

Deze oproep biedt ondersteuning voor de effectieve opstart en uitvoering van lokale digibankprojecten vanuit een partnerschap en een gedeelde samenwerkingsstrategie. Het is de ambitie om via dit project organisaties en ondernemingen in lokale samenwerkingsverbanden als ‘digibanken’ te verenigen. Tijdens de uitvoeringsfase werken de partnerschappen een efficiënte dienstverlening uit voor alle drie de doelstellingen via een gedeelde samenwerkingsstrategie.

Op zoek naar inspiratie?

Met het samenwerkingsverband ‘Digbij’ wil IN-Z, duizendpoot in de sociale economie, de digibanken tot bij de mensen thuis brengen in Tongeren, Borgloon, Heers en Wellen. Het uitgangspunt van deze samenwerking is een kwaliteitsvolle dienstverlening die vertrekt vanuit de noden van digitaal kwetsbare volwassenen uit de arbeidsreserve en ouderen die alleen wonen.

Aan de hand van de digital outreach-methodiek bezoeken brugfiguren, tewerkgesteld in de lokale diensteneconomie, aan huis werkarme gezinnen, nieuwkomers en alleenwonende senioren met een digitale kloof om inzicht te krijgen in de noden van deze mensen. Gewapend met aangepaste en gratis tablet, gegarandeerde WIFI en vorming als mediacoach, geven de brugfiguren individuele ondersteuning in thuiscontext of binnen de veiligheid van een gekend vindplaatsgericht project van een van de partners.

Daarnaast biedt ‘Digbij’ in enkele centrale digipunten een uitleendienst en een openbare computerruimte aan waar ook vormingen en opleidingen in digitale vaardigheden en mediawijsheid worden aangeboden.

Deadline

De deadline voor deze oproepronde is 16 juni 2022. In de loop van 2022 volgen er nog 2 bijkomende indieningsrondes met deadline 8 september 2022 en 27 oktober 2022.

Deel dit nieuwtje