Terug naar overzicht

Nieuws uit Europa

Afgelopen weken zijn er heel wat veranderingen geweest binnen het Europese subsidielandschap. Nieuwe oproepen die gelanceerd werden, goedkeuringen van programma’s tot naamsveranderingen. Hieronder geven we u graag een overzicht mee van de belangrijkste ontwikkelingen. Zo bent u weer volledig op de hoogte van het laatste nieuws uit Europa.

ESF Vlaanderen wordt Europa WSE

In samenloop met de start van de nieuwe programmaperiode 21-27’, besluit ESF Vlaanderen zichzelf om te dopen tot ‘de afdeling ‘Europese programma’s’ van het Departement Werk en Sociale Economie’, oftewel Europa WSE.

Het blijft echter niet bij een loutere naamsverandering. Ook de missie en visie van de afdeling evolueren mee. Deze worden verder afgestemd met de hernieuwde identiteitsbeleving van de afdeling, namelijk een brug tussen Europa en Vlaanderen. Daarnaast werden ook interne veranderingen doorgevoerd, gebaseerd op de prioriteiten die worden gesteld binnen het nieuwe programma.

Bent u benieuwd wat dit voor u als potentiële partner nu juist betekent? Hou dan zeker volgende website in de gaten: https://www.vlaanderen.be/europawse. Tegen eind 2022 zal u hier het overzicht kunnen vinden van alle veranderingen, prioriteiten en strategische werven van Europa WSE. Momenteel leidt deze nog naar de huidige website.

European Urban Initiative lanceert eerste oproep

Het European Urban Initiative, of EUI, is het vervolg op het initiatief Urban Innovative Actions. Dit nieuw initiatief is een belangrijk programma om steden van elke omvang te ondersteunen, capaciteit en kennis op te bouwen, innovatie te bevorderen en overdraagbare en schaalbare innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor relevante stedelijke problemen in de EU.

Met een budget van 50 miljoen euro voor de eerste oproep, gaat het EUI op zoek naar innovatieve projecten die aansluiten op the New European Bauhaus (NEB). Dit initiatief van de Europese Commissie is erop gericht onze leefomgeving en belevingswereld te verbinden met de European Green Deal. Er staan drie aspecten centraal binnen het NEB-concept:

  1. Aantrekkelijk zijn: schoonheid bezitten, maar ook zijn geïnspireerd door kunst en cultuur, waarbij wordt ingespeeld op behoeften en waarbij belevingskwaliteit boven functionaliteit gaat.
  2. Duurzaam zijn: in harmonie met de natuur, het milieu en de aarde.
  3. Inclusief zijn: via een dialoog tussen culturen, vakgebieden, genders en leeftijden.

Bent u benieuwd naar dit initiatief? Raadpleeg de subsidiefiche in Subsidiemanager of surf naar de website First Call for Proposals EUI - Innovative Actions | EUI (urban-initiative.eu). Daarnaast is er op 19 oktober een seminarie in Brussel, waar er verdere toelichting zal gegeven worden en de mogelijkheid wordt georganiseerd tot een één op één met vertegenwoordigers van het EUI om projectideeën te bespreken.

EFRO Vlaanderen ging van start

Ook EFRO Vlaanderen schiet uit zijn startblokken, met niet minder dan vier verschillende oproepen. Deze oproepen gaan telkens ook gepaard met een specifiek instrument dat gericht is op het versterken van de territoriale cohesie in Limburg, GTI Limburg. Hieronder een overzicht van de verschillende calls:

  1. Hernieuwbare energie: binnen deze projectoproep gaat men op zoek naar projecten die inzetten op een versnelde verhoging van hernieuwbare energie in Vlaanderen. De nadruk ligt daarbij vooral op innovatieve piloot- en demonstratieprojecten.
  2. Onderzoeks- en innovatiecapaciteit: onderdeel van Slim Vlaanderen, focust deze oproep op projecten die een bedrage kunnen leveren aan het versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit. De focus ligt daarbij vooral op investeringsprojecten.
  3. Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit: binnen deze oproep wordt er gezocht naar projecten die inzetten op de bevordering van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit. Denk hierbij aan de verdere uitrol van mobipunten, fietssnelwegen, lokale distributieprojecten,…
  4. Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap: deze laatste oproep richt zich tot projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van vaardigheden via onder meer opleiding en demonstratie. Deze projecten moeten voornamelijk draaien rond de prioritaire domeinen van Vlaamse Slimme Specialisatie.

Denkt u projectideeën te hebben die aansluiten op één van bovenstaande thema’s? Neem dan een kijkje in Subsidiemanager om de voorwaarden te zien en het reglement per oproep te raadplegen.

Verleg de Grens: Interreg Vlaanderen-Nederland gaat officieel van start

De Europese Commissie gaf haar goedkeuring voor het zesde Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Voor de periode ‘21-‘27 mogen zij 200 miljoen euro verdelen onder projecten die zich inzetten de samenwerking tussen Vlaams-Nederlands bedrijven, NGO’s en overheden te bevorderen.

Dit werd bekend gemaakt op  het startevent Verleg de Grens. Tijdens dit event in Genk werd enerzijds teruggeblikt op projecten uit het afgelopen programma en anderzijds tips en tricks meegegeven voor toekomstige projectindieners. Presentaties over de inhoud van het programma, een handleiding voor indiening en andere leuke weetjes vindt u op de website.

Bent u benieuwd naar de volgende oproep? Hou dan zeker Subsidiemanager in de gaten! De volgende oproep zal waarschijnlijk nog dit najaar gelanceerd worden en wij houden u graag op de hoogte van alle details.

Deel dit nieuwtje