Terug naar overzicht

Ondersteuning van lokale besturen in het kader van samenleven in diversiteit: Plan Samenleven

Deze projectoproep wil ondersteuning bieden aan steden en gemeenten in het bevorderen van het samenleven in diversiteit. Op deze manier kunnen steden en gemeenten hun lokale regiefunctie versterken door het uitrollen van acties om van samenleven in diversiteit een succes te maken. 

Het Plan Samenleven werkt rond 7 overkoepelende thema's en 24 concrete acties. De 7 thema's zijn de volgende: 

  • verhogen van de veiligheid en leefbaarheid;
  • versterken van het Nederlands;
  • versterken van competenties;
  • het toeleiden naar de arbeidsmarkt en het ondernemerschap;
  • het versterken van netwerken van burgers;
  • het bestrijden van discriminatie en uitsluiting tegengaan;
  • het versterken van diversiteit op school, in de jeugdbeweging, etc.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. Samenleven in diversiteit gaat over burgers met elk hun eigenheid op vlak van bv. herkomst, leeftijd, beperkingen, geslacht, etc.

Enkel steden en gemeenten met meer dan 7.500 inwoners van niet EU-15 herkomst en lokale besturen die de samenwerking aangaan binnen referentieregio’s én die samen meer dan 7.500 inwoners van niet EU-15 herkomst hebben, kunnen deelnemen.

De Vlaamse overheid maakt jaarlijks in totaal minstens 9 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven.

De deadline om de subsidie aan te vragen is 1 juli 2022. De financiële ondersteuning loopt dan vanaf 1 oktober 2022.

Deel dit nieuwtje