Terug naar overzicht

Inzetten op nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden via een onderzoeksproject

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen reikt een subsidie uit voor organisaties die hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten willen uitbouwen en/of versterken. Het project vertrekt hierbij van een innovatief idee waarvoor nieuwe kennis nodig is en onderzoeksactiviteiten moeten uitgevoerd worden (eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten). De financiële ondersteuning bedraagt tot 100.000€ en omvat 25 tot 60% van de projectbegroting.

Welke organisaties komen in aanmerking?

  • Alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in Vlaanderen (of minstens een duidelijke aanzet daartoe).
  • Non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in Vlaanderen (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) en die economische activiteiten uitoefenen.

Indienen?

De regeling is permanent open voor het indienen van aanvragen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld. Het agentschap streeft voor dit proces een doorlooptijd na van 90 werkdagen. 

Vooraleer de steunaanvraag volledig uit te werken, kan u via bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be een gesprek aanvragen met één van onze projectadviseurs. Zij kunnen een eerste advies geven over de haalbaarheid, kunnen u wijzen op hiaten en u eventueel helpen bij het zoeken van partners met de nodige expertise.

Meer info?

Meer info over de procedure en oproep kan u vinden, via de website van VLAIO of via Subsidiemanager 

Deel dit nieuwtje