Terug naar overzicht

Ontketen creativiteit: nieuwe subsidielijn voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Sla je culturele vleugels uit! Er staat iets op til voor kleinere spelers in de culturele arena. Een gloednieuwe subsidielijn voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten wordt gelanceerd, en het is jouw kans om deel uit te maken van deze beweging.

Waarom deze subsidie?

Deze tijdelijke subsidielijn is ontworpen om de drempel te verlagen voor kleinere organisaties die bovenlokaal willen samenwerken. Specifiek gericht op amateurkunstenorganisaties en kleinere, al dan niet professionele spelers, biedt deze regeling een welkom alternatief voor de soms hoge drempels van de huidige projectsubsidielijn binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet. Een brug slaand naar het geoptimaliseerde Bovenlokaal Cultuurdecreet in ontwikkeling, is deze subsidielijn de sleutel tot het verwezenlijken van jouw cultureel project.

Wie komt in aanmerking?

Culturele of jeugdactoren, lokale besturen of autonome gemeentebedrijven die bruisen van creativiteit en een grensverleggend kleinschalig bovenlokaal cultuurproject willen realiseren, grijp je kans! Als je geen werkingssubsidie ontvangt vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media en gevestigd bent in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, behoor je tot de bevoorrechte groep die hierop kan indienen.

Voorwaarden en criteria

Je kunt een subsidie aanvragen voor een cultuurproject dat maximaal 1 jaar duurt, een begroting in evenwicht heeft met een subsidiebedrag van maximaal 25.000 euro en een totale projectkost van maximaal 75.000 euro. Het project moet nog niet in uitvoering zijn, en er mogen geen andere subsidies worden aangevraagd bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Voor wie een autonoom gemeentebedrijf, lokaal bestuur of district is dat nog geen deel uitmaakt van een binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet gesubsidieerd intergemeentelijk samenwerkingsverband, bevat de aanvraag een intentieverklaring om vanaf 2027 in te stappen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met een bovenlokale cultuurwerking.

Om in aanmerking te komen, moet het project bovenlokaal zijn, de reguliere werking overstijgen en minstens samenwerken met 1 andere partner.

Hoe aanvragen?

Vanaf 15 november 2023 kun je jouw creatieve ideeën tot leven brengen door een projectsubsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten aan te vragen via de webapplicatie KIOSK. Wees voorbereid, maak op tijd je KIOSK-account aan, en aarzel niet om vragen te stellen als ze opkomen.

Bedenk dat de indiendata in aantocht zijn: 1 maart voor projecten die ten vroegste van start gaan op 1 juli van hetzelfde jaar, en 1 september voor projecten die ten vroegste van start gaan op 1 januari van het volgende jaar. Zorg ervoor dat jouw creatief idee op tijd wordt ingediend om de kansen te maximaliseren!

Dus, culturele pioniers, verenig jullie krachten en laat je creativiteit de vrije loop. De kunstwereld wacht op jullie bijdrage. De toekomst van cultuur begint hier bij Subsidiemanager, begin met het schrijven van jouw verhaal van creatieve samenwerking.

 

Deel dit nieuwtje