Terug naar overzicht

Ook voor lokale besturen biedt het programma Creative Europe mooie kansen

Interview van Kaatje Gevaert met Gudrun Heymans van Creative Europe

Dat een Europese subsidie aanvragen niet altijd eenvoudig is, is algemeen geweten. Al te vaak wordt vergeten dat je voor advies en begeleiding terecht kan bij verschillende instanties. Voor een reeks interviews die op deze website gepubliceerd zullen worden ga ik op bezoek bij de nationale contactpunten van de Europese programma’s en vraag ik wat zij voor jou kunnen betekenen. Voor een eerste interview ging ik langs bij Gudrun Heymans van Creative Europe Culture Desk Vlaanderen. Eén ding werd duidelijk: ook voor lokale besturen biedt het programma Creative Europe mooie kansen en kan je hiervoor steeds terecht bij hun Helpdesk.

Wat is het Creative Europe Programma en zijn hier wel subsidiekansen voor lokale besturen?

Creative Europe is een subsidieprogramma van de Europese Commissie dat de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector bevordert en ondersteunt. Onder het motto ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit een blijvende overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en betrokken moet zijn bij de Europese beleidsvoering.

Het programma richt zich specifiek naar creatieve en culturele organisaties. Maar lokale besturen passen zeker in dit plaatje. Ik denk dan vooral aan afdelingen cultuur, culturele centra en bibliotheken. In de huidige programmaperiode is het project Sounds of our Cities met stad Roeselare een mooi voorbeeld.

Wat belangrijk is in een goed Creative Europe project is een stevig internationaal partnerschap, waarin open communicatie centraal staat. Zo’n partnerschap groeit organisch en vanuit de zin om samen te werken. In die context zie ik ook kansen voor lokale besturen. Zij zijn het gewoon om klantgericht en verbindend te werken. Lokale besturen kunnen cultuur in de brede zin in de maatschappij inbedden en een breder draagvlak creëren.

Het contact met het contactpunt verliep heel vlot. Ook onze internationale partners konden voor meer uitleg steeds terecht bij ons nationaal contactpunt. Je kon echt voelen dat ook zij de ambitie hadden om een goed project te realiseren en succesvol te zijn bij het indienen. Ook was er steeds opvolging, zodat je het gevoel had niet alleen te staan.
Gino Dehullu - Strategisch adviseur - Projectleider, Stad & OCMW Roeselare

 

Welke ondersteuning en begeleiding mogen lokale besturen van het contactpunt verwachten?

Creative Europe is een gecentraliseerd Europees programma. Dit betekent dat het centraal beheerd wordt door de  Europese Commissie Cultuur (DG Education, Audiovisual & Culture (EACEA)). Elke lidstaat heeft echter een creative culture desk die zorgt voor de promotie en ondersteuning van het programma.

Concreet betekent dit dat we infosessies en workshops geven. Maar je kan even goed bij ons terecht voor dienstverlening op maat, het zoeken naar partners én we begeleiden je bij de voorbereiding van je aanvraag. Dit betekent niet dat we je dossier schrijven, maar we kunnen het wel nalezen en tips geven om het beter te maken. We zijn toegankelijk via telefoon of mail, maar evengoed komen we bij jou ter plekke om nog beter op jouw specifiek project in te zoomen. De contacten verlopen in principe in het Nederlands, maar desgewenst kan het ook in het Engels.

Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten is het altijd handig om je op onze nieuwsbrief abonneren. Zo hoor je uit eerste hand wanneer er oproepen, infosessies en dergelijke zijn.

Welke tips kan je meegeven en waarvoor moet een lokaal bestuur zich hoeden?  

Zorg in de eerste plaats voor een vernieuwend en origineel project, waarbij je focust op het delen van kennis en ervaring. In je partnerschap streef je uiteraard naar een antwoord op één of meerdere Creative Europe prioriteiten.

Alles valt of staat met een sterk gedefinieerd project (missie-visie-strategie) dat een uitdaging aangaat. Zorg uiteraard voor de uitstraling van de steun van Europa. Denk verder aan een goed gespreid partnerschap (kijk verder dan de buurlanden!) en maak werk van je intern en extern werk- en  communicatieplan.

Blijf tenslotte niet bij de pakken zitten als je project niet wordt goedgekeurd. Een Europees subsidiedossier schrijven is een leerproces, er komt zeer veel bij kijken. Maar wie waagt, wint uiteindelijk.

Hoe ziet de toekomst na 2021 eruit?

Net zoals bij de andere Europese programma’s meldt het nieuwe 7-jarige Creative Europe-programma 2021-2027 zich aan. De definitieve goedkeuring en uitrol ervan lopen echter vertraging op. Oorzaken zijn de impact van de COVID-19-pandemie, de Brexit-onderhandelingen en het verlate akkoord van de EU-lidstaten over het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK). Met dit laatste werd onlangs een belangrijke horde genomen. Eenmaal het Europees Parlement het financieel voorstel goedkeurt eind 2020, kan Creative Europe 2021-2027 zijn definitieve vorm krijgen.

Tot dusver spreekt het algemene Europese programmabeleid over evolution rather than revolution Het betekent een verder uitbouwen van de huidige Creative Europe doelstellingen en aansluiten bij de bredere Europese thema's, zoals:

  • A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch herstel, duurzaamheid, flexibiliteit, cultureel erfgoed, toerisme...
  • A Europe Fit for the Digital Age#digital for culture: digitale toepassingen, gemengde mobiliteit en toegankelijkheid van culturele en creatieve beleving (blended mobility).
  • An Economy that Works for People: de rol van cultuur in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele diversiteit, mensenrechten en aandacht voor de samenwerking met de Westelijke Balkan. 

Als alles naar wens verloopt, start Creative Europe 2021-2027 meteen in volle actie. In de eerste twee beginjaren, 2021 en 2022, valt in vergelijking met de daaropvolgende jaren een extra hoog budget te verdelen. Dit is Europa’s bijkomend antwoord op de impact van de COVID-19-pandemieDeze opmerkelijke en uitzonderlijke budgetpiek wil potentiële Creative Europe-subsidieaanvragers uit de culturele, creatieve extra aanmoedigen in hun dagelijks engagement en biedt maximale kansen om hun internationale samenwerkingsinitiatieven verder te zetten en/of te ontwikkelen. In afwachting van meer gedetailleerde informatie, kan je alvast proactief de opbouw van jouw Europees project voorbereiden.

Deel dit nieuwtje