Terug naar overzicht

Op zoek naar subsidies voor citizen science?

Burgerwetenschap, ook wel aangeduid als citizen science, is aan een opmars bezig in Vlaanderen. We hebben het dan over wetenschappelijk onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door burgers, vaak in samenwerking met professionele wetenschappers. Op 23 april verscheen een draaiboek citizen science voor lokale besturen met daarin ook een hoofdstuk over financiering en subsidies. 

Voor een lokaal bestuur bieden citizen scienceprojecten heel wat kansen: additionele data en inzichten voor het beleid, een grote burgerbetrokkenheid of nieuwe partnerschappen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Gezien de meeste projecten berusten op vrijwilligers vallen de personeelskosten doorgaans mee, maar niettemin blijven er centen nodig voor projectcoördinatie, communicatie en eventuele opleidingen. Daarnaast zijn er ook materiële kosten voor o.a. meetapparatuur, apps of een dataplatform.

Waar vind ik subsidies voor projecten?

Citizen science wordt vanuit de Vlaamse overheid en de Europese Commissie ondersteund. Soms rechtstreeks, maar meestal als onderdeel of ingeschoven in een groter project. Ons belangrijkste advies is bijgevolg om aan te knopen met bestaande subsitiestromen rond de verschillende maatschappelijke thema’s. Een citizen scienceproject rond bijvoorbeeld mobiliteit zoekt het best in de subsidiestromen van het Departement MOW of de verschillende provincies, een project rond luchtkwaliteit in de subsidies voor klimaat, etc. Wie geabonneerd is op Subsidiemanager komt via de trefwoorden vanzelf terecht op de juiste subsidies.

De voorbije jaren waren er ook twee specifieke subsidieoproepen voor citizen scienceprojecten vanuit het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Zo ondersteunde het Departement de voorbije 4 jaar in totaal 20 citizen scienceprojecten voor een totaalbedrag van €2.900.000.

Ook vanuit Europa vloeit steun naar citizen scienceprojecten. In het verleden werden INTERREG Europe, INTERREG North Sea Region en ERASMUS+ al succesvol ingezet voor citizen science. Ook vanuit HORIZON worden onderzoeksprojecten rond citizen science gefinancierd. Een aantal voorbeelden van Europees gefinancierde citizen scienceprojecten:

Bekijk hier de publicatie.

Deel dit nieuwtje