Terug naar overzicht

Open Oproep: De lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk (2023 - 2025)

De Vlaamse overheid wil de lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden die de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk opnemen financieel ondersteunen.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden hun meerjarenplanning opmaken of aanpassen voor de tweede helft van hun beleidscyclus (2023-2025). 

Volgende acties vallen onder het opnemen van een regierol

 1. Omgevingsanalyse: actoren bevragen op alle relevante informatie om een goed en omvattend beeld van de lokale situatie te verkrijgen.
 2. Visievorming en beleidsplanning: stimuleren van visievorming en gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten voor het geheel van de betrokken actoren.
 3. Netwerking: organiseren van samenwerking, actoren mobiliseren en inspireren om bij te dragen aan de beleidsplannen, afstemmen van de verschillende maatregelen en acties.
 4. Verantwoording van het handelen en de resultaten van het geheel, toezicht houden op de inzet en de inbreng van actoren alsook terugkoppelen van de resultaten.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie vertalen de lokale besturen in hun strategische meerjarenplanning die beleidsprioriteiten in acties, met minimaal één actie per beleidsprioriteit per jaar. 

Volgende zijn de 4 Vlaamse beleidsprioriteiten voor de lokale regierol sociale economie en werk: 

 1. Het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen zoals hiervoor vermeld;
 2. De tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, o.m. via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden;
 3. Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen;
 4. De samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen.

De oproep stelt een minimale schaalgrootte voorop om de lokale regierol sociale economie en werk op te nemen:

 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en welzijnsverenigingen dienen minimaal 60.000 inwoners te hebben op hun grondgebied; 
 • Centrumsteden kunnen apart indienen of als partner binnen een samenwerkingsverband; 
 • Voor centrumsteden die apart indienen geldt er geen ondergrens; 
 • De gemeenten kunnen maar van één lokaal regieverband sociale economie en werk deel uitmaken. 

Elke goedgekeurde aanvraag zal pro rata een subsidie ontvangen op basis van de volgende verdelingscriteria: 

 • 40% van de totale subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van de bevolking op beroepsactieve leeftijd in het lokale regiegebied;
 • 20% van de subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van het aantal werkzoekenden in het lokale regiegebied;
 • 40% van de subsidie wordt gelijk verdeeld onder de begunstigden.

De exacte subsidiebedragen zijn nog niet geweten. 

U dient uw aanvraag uiterlijk op 15 januari 2023 in.

Deel dit nieuwtje