Terug naar overzicht

Oproep: Coaching voor de invoering van Tubbe (2022)

De woonzorgcentra staan voor een zeer grote uitdaging: hoe kunnen ze hun bewoners de nodige zorg bieden, afgestemd op de individuele noden en wensen, in een kader dat zowel aangenaam is voor het personeel als voor de bewoners en betaalbaar blijft?

De Koning Boudewijnstichting vond inspiratie in een organisatie- en managementmodel dat wordt toegepast in een aantal woonzorgcentra in Zweden. Sinds 2017 hebben zes woonzorgcentra in België een proefproject opgestart om het Tubbe-model uit te proberen binnen hun instelling. Eén basisprincipe staat voorop binnen Tubbe: bewoners van woonzorgcentra hebben (mede)zeggenschap over hun dagelijkse leven en de plek waar ze wonen. Ook medewerkers hebben veel inspraak. Directies geven coachend leiding. Zo ontstaat er een dynamiek van relatiegerichte zorg: bewoners scheppen een band met medewerkers, met medebewoners, met hun leefplek en ook met de familie en de buurt.

Het experiment is positief geëvalueerd voor de bewoners, het personeel, de vrijwilligers en de directie. Ouderen ervaren een grotere tevredenheid, meer inspraak en een hechtere band. Dit positieve gevoel wordt ook onderschreven door een groot deel van het personeel. Sinds 2020 zijn ondertussen een zeventigtal woonzorgcentra in België aan de slag met Tubbe.

Doelstelling

De Koning Boudewijnstichting wenst de Tubbe-aanpak verder uit te breiden in woonzorgcentra. De ondertussen opgebouwde ervaring toonde dat de begeleiding door een coach een kritische succesfactor is. De cocreatie wordt vergemakkelijkt door professionele coaching. Als externe persoon kan de coach of consultant de ethische reflectie stimuleren en de verandering begeleiden terwijl hij ervoor zorgt dat het personeel automatismen achter zich laat. De kandidaten zullen met een coach werken die deel uitmaakt van een netwerk van coaches opgeleid via de Koning Boudewijnstichting.

Doelgroep

Indien u directielid bent van een woonzorgcentrum in België en u wenst met uw woonzorgcentrum een stap te zetten naar deze transitie van beter wonen en werken, dan kunt u een aanvraag indienen om steun te krijgen voor externe coaching door een begeleider opgeleid via de Koning Boudewijnstichting.

Deadline

Dien uiterlijk 12 september 2022 uw dossier in.

Wenst u meer info over deze oproep? Of wenst u een dossier in te dienen? Klik dan hier.

Deel dit nieuwtje