Terug naar overzicht

Oproep Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) - 2022

Elke Vlaamse overheidsorganisatie of organisatie uit de publieke sector wordt geconfronteerd met grote en kleine uitdagingen die om innovatieve oplossingen vragen. Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) biedt u de kans om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en te laten valideren voor de problemen en/of uitdagingen die zich in uw publieke organisatie stellen. PIO ondersteunt u bij het opstellen van uw aanbesteding (marktbevraging/behoefteanalyse) en biedt financiële ondersteuning bij aankoop van de innovatieve oplossing. 

Eens uw aanvraag geselecteerd en opgenomen is in de PIO-portfolio, kan u rekenen op advies en begeleiding van het PIO-team bij het hele aankooptraject. Als uw project voldoende innovatief en relevant is, kan u ook op cofinanciering rekenen ten bedrage van maximaal 50% van het aankoopbedrag. PIO kan op basis van de geraamde kost en het bestek tot circa 1 miljoen euro cofinanciering aanreiken voor projecten die innovatieve oplossingen willen laten ontwikkelen of valideren (in een testomgeving). PIO kan zijn middelen niet inzetten voor de aankoop van kant-en-klare oplossingen die commercieel beschikbaar zijn.   

Daarnaast kan PIO ongeveer 30.000 euro per project inzetten voor het inhuren van externe expertise om de innovatieve aankoop grondig voor te bereiden. Dit gebeurt doorgaans aan de hand van workshops (bijv. met stakeholders en eindgebruikers) om de behoefte scherp te stellen, door de opmaak van een state-of-the-art om de stand van de techniek juist in te schatten, en door de organisatie van marktconsultaties waarin jullie samen met marktspelers nagaan welke oplossingen voor welke behoeften haalbaar zijn.  

Indienen kan tot en met 13 oktober 2022 14 uur.

Meer info in de Subsidiemanager app of op de website van PIO.

Deel dit nieuwtje