Terug naar overzicht

Oproep: Meer grip krijgen op je gezondheidsdata

De Koning Boudewijnstichting verleent steun aan organisaties in de gezondheids- en sociale sector die initiatieven willen ontwikkelen om de kennis van gezondheidsdata van burgers en patiënten te verbeteren en het gebruik ervan door deze doelgroep te stimuleren.

Deze initiatieven kunnen verschillende vormen aannemen: individuele of collectieve begeleiding van burgers en patiënten, train-de-trainer opleidingen, ontwikkeling van informatie- en opleidingstools, bewustmakingscampagnes op lokaal niveau, …

Het kan gaan om nieuwe, maar ook over reeds bestaande en beloftevolle initiatieven; in dit laatste geval moeten zij wel inzetten op verduurzaming en op schaalvergroting.

De oproep richt zich hierbij op gezondheids- en welzijnsorganisaties die actief zijn in de brede eerste lijn: patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, beroepsorganisaties van zorgverleners, medische centra en wijkgezondheidscentra, ziekenhuiskoepels, organisaties voor thuiszorg en thuisverpleging, organisaties voor armoedebestrijding, organisaties voor e-inclusie en levenslang leren, bibliotheken en kenniscentra, alfabetiseringscentra, lokale besturen, enz.

Deadline, aanvraag en subsidiebudget

Deel dit nieuwtje