Terug naar overzicht

Oproep nieuwe plaatsen kinderopvang met inkomenstarief

Kind & Gezin meldde verkeerdelijk in hun nieuwsbrief van februari dat aanvragen voor nieuwe plaatsen met inkomenstarief tot en met 31 maart 2021 kunnen worden ingediend. Dit is niet correct: aanvragen kunnen tot en met (dinsdag) 30 maart 2021 worden ingediend. De juiste datum kan u terugvinden in de subsidiefiche ‘Oproep bijkomende plaatsen kinderopvang’ in Subsidiemanager.

De oproep financiert 1500 extra opvangplaatsen over 4 jaar en richt zich tot organisatoren die bijkomende plaatsen met de subsidie inkomenstarief (Trap2) willen realiseren. Dit betekent dat de volgende gezinnen bij u voorrang krijgen:

  • Gezinnen die opvang nodig hebben in het kader van hun werksituatie (dit betekent ook: werk zoeken, een opleiding volgen, enzovoort);
  • Eenoudergezinnen;
  • Gezinnen met een laag inkomen;
  • Pleegkinderen;
  • Broertjes en zusjes die naar dezelfde opvang als het eerste kind willen gaan. 

Deel dit nieuwtje