Terug naar overzicht

Oproep opstart zorgpunten: eerste medisch en psychosociaal contact van Oekraïense vluchtelingen

De toestroom van Oekraïense vluchtelingen brengt heel wat uitdagingen met zich mee, zo ook voor het zorgbeleid. Een complementaire aanpak van de verschillende beleidsniveaus tracht dit het hoofd te bieden. Zo keurde de Vlaamse Regering recentelijk een subsidie toe aan de huisartsenkringen en Domus Medica, die in samenwerking met de steden en gemeenten zullen inzetten op een preventief zorgaanbod.

Daarnaast zet de federale regering in op curatieve zorg, door de lancering van een oproep voor de opstart van zorgpunten. Een zorgpunt ontvangt vluchtelingen, informeert hen over de gezondheidszorgsystemen en maakt een basisdossier op per vluchteling voor zorgverleners in het reguliere netwerk. Daarnaast bieden ze ook medische en psychosociale hulp aan, o.a. door:

  • Het opmaken van een plan van aanpak en zorgen voor doorverwijzing indien nodig;
  • zorg voor degenen die het meest getroffen zijn door symptomen van acute stressreacties;
  • het op punt stellen van de medicatieschema’s en het voorzien van de nodige voorschriften;
  • het in kaart brengen van de ontbrekende preventieve zorg en screeningsonderzoeken. De screening richt zich onder meer op tuberculose, mazelen en Covid-19;
  • samenwerking van de bestaande eerstelijnsactoren op het gebied van de sociale gezondheidszorgen bevorderen, en faciliteren van de toegang tot de reguliere eerste lijn en eventuele doorverwijzing naar de tweede lijn indien nodig;
  • nauw opvolgen van zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen.

In een zorgpunt kunnen verschillende zorgverleners actief zijn (bv. artsen, psychologen, vroedvrouwen,…) en kan de invulling verschillen naargelang de lokale context. Hoewel een zorgpunt zich dient te organiseren in samenwerking met lokale besturen, kunnen lokale besturen geen aanvraag indienen voor de opstart.

De aanvraag van opstart wordt ingediend via een formulier, ingevuld door een medewerker van de eerste lijn. Bij goedkeuring door het RIZIV wordt een overeenkomst voorgelegd, die kan worden ondertekend door een eerstelijnszone of huisartsenkring. Er wordt gewerkt aan de hand van een forfaitaire, degressieve vergoeding per vluchteling: indien er zorgcontact is geweest wordt er de eerste maand 50 euro betaald, de tweede maand 30 euro en de derde maand 20 euro. Er wordt maximum 3 maand per vluchteling uitbetaald. Deze financiering heeft een retroactieve werking en is geldig van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Voor het aanvraagformulier en verdere toelichting kan u terecht op de website van het RIZIV: Oproep opstart zorgpunten: eerste medisch en psychosociaal contact van Oekraïense vluchtelingen - RIZIV (fgov.be).

Deel dit nieuwtje