Terug naar overzicht

Oproep vernieuwende projecten Huizen van het Kind: herverdeling provisioneel krediet

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van een provisioneel krediet voor het begrotingsjaar 2021, voor een bedrag van 200.000 euro voor de cofinanciering van projecten 'Huizen van het kind' die starten op 1 september 2021. Het gaat om projecten van Huizen van het Kind die inzetten op een vernieuwend aanbod, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen preventieve gezinsondersteuning in het algemeen en op het maximaal toegankelijk maken van de dienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Lees hier meer over de beslissingen van de Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/.

Deel dit nieuwtje