Terug naar overzicht

Ouderenweek: Kopzorgen verdienen zorg

De Ouderenweek of Week van de senior in november is een jaarlijks terugkerende campagne waarin de Vlaamse Ouderenraad samen met de diverse ouderenorganisaties informeert en sensibiliseert rond een bepaald thema. Van 15 tot 21 november staat de Ouderenweek in het teken van de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg: een oproep voor meer aandacht voor het psychisch welzijn van ouderen.

Confronterende verlieservaringen

De coronacrisis daagt ieders welzijn uit. Het (psychisch) welzijn van ouderen staat meer dan ooit voor grote uitdagingen en verdient extra aandacht. Maar ook voor deze pandemie stonden zowel ouderen in woonzorgcentra als gezonde, actieve 65-plussers al voor heel wat uitdagingen. Want op latere leeftijd nemen ingrijpende kantelmomenten en verlieservaringen vaak toe. Hoewel die soms klein lijken, kunnen ze net heel confronterend zijn, elke dag opnieuw. Ze hebben een steeds grotere impact op het psychisch welzijn. Toch moeten ouderen hun zorgen vaak alleen dragen of vinden ze niet de juiste ondersteuning. 

Een campagne om psychisch welzijn bespreekbaar te maken

Daarom heeft de Vlaamse Ouderenraad een campagne opgestart. De organisatie vindt het hoog tijd om psychische problemen bij ouderen bespreekbaar te maken. Niet alleen heerst er nog een enorm taboe, ook schiet het beleid tekort en is de psychologische hulpverlening voor ouderen onvoldoende uitgebouwd. Bovendien gaan we als samenleving vaak heel anders om met ingrijpende veranderingen op latere leeftijd, dan bij jongere generaties. 

Op www.kopzorgen.be vind je uitgebreide informatie, boeiende interviews en moedige getuigenissen. 

Enkele passende subsidies

Wens je zelf een project op te zetten voor het psychisch welzijn van ouderen? Kijk dan op Subsidiemanager voor welke subsidies jouw project in aanmerking komt. Enkele voorbeelden:

De minister van Welzijn kan jaarlijks een budget uittrekken voor de subsidiëring van projecten in de thuiszorg. Een project is een initiatief dat een tijdelijk, vernieuwend en experimenteel karakter heeft. Afgezien van eventuele collectieve oproepen, kan u ook spontaan en individueel een aanvraag indienen als u meent een bijzonder en vernieuwend project in de thuiszorg uitgewerkt te hebben.

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds, het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting wensen de implementatie, verbetering of verduurzaming te ondersteunen van concrete samenwerkingspraktijken tussen de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg, via een lokale (op wijkniveau of breder) en concrete aanpak, in België.

 

Deel dit nieuwtje