Terug naar overzicht

Pak stedelijke uitdagingen aan met de DUT call 2023

Op 1 september opent het Driving Urban Transitions (DUT) partnerschap een nieuwe oproep die zich richt op het ondersteunen van transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten die de stedelijke uitdagingen aanpakken om steden de transitie te helpen maken richting meer duurzaamheid.

Deze oproep richt zich op drie thema’s:

 • Energiepositieve wijken
  • onderwerp 1: Energieresistentie en energiearmoede;
  • onderwerp 2: Stedelijke vernieuwing en renovatie;
  • onderwerp 3: Systemen die lokale energietransities mogelijk maken: Samenwerking en duurzame investeringen.
 • De ’15-minuten Stad’
  • onderwerp 1: Geïntegreerd beleid en bewijzen om de afhankelijkheid van de auto te verminderen;
  • onderwerp 2: Mobiliteits- en planningsbeleid voor op nabijheid gerichte ontwikkelingen;
  • onderwerp 3: Mensen empoweren/mondig maken voor stedelijke mobiliteitstransities.
 • Circulaire steden
  • onderwerp 1: De gebouwde omgeving als basis voor hulpbronnen;
  • onderwerp 2: Kennis en optimalisatie van hulpbronnenstromen tussen stedelijke en landelijke gebieden;
  • onderwerp 3: Plannen en ontwerpen van stedelijke gebieden met de natuur: Naar een regeneratieve stedenbouw.

Elk voorstel moet uit een partnerschap van minstens drie partners uit drie verschillende landen bestaan. De toegevoegde waarde van deze samenwerking moet duidelijk aangegeven worden en het is ook expliciet de bedoeling om verschillende stakeholders te betrekken.

Voor deze oproep wordt gebruik gemaakt van een tweestaps-procedure. In een eerste fase kan een vooraanmelding ingediend worden. Na een eerste selectie kan een uitnodiging tot het indienen van een uitgewerkte aanvraag volgen.

 • Indienen deadline pre-proposals: 21 november 2023 om 13:00 (CET)
 • Indienen deadline full-proposals: 30 april 2024 om 13:00 (CEST).

VLAIO steun

VLAIO opent met PILBO een nieuw Programma om Innovatieve Lokale Besturen en Ondernemingen financieel te kunnen ondersteunen in de aankomende DUT-oproepen en dit vanaf de oproep die per 1 september 2023 open zal staan.

Kort samengevat ziet PILBO er zo uit:

  • Consortiumvereisten:
   • minstens 1 Vlaams bedrijf, naast een Vlaams lokaal overheidsbestuur
   • niet meer dan 70% van de projectbegroting bij één partner
  • Juridische randvoorwaarden:
   • niet-economische activiteiten en valorisatie door lokale besturen
   • niet-discriminatoire toegang van potentiële gebruikers tot projectresultaten van de overheidsbesturen
   • naleving regelgeving op de overheidsopdrachten
  • Steun aan Vlaamse lokale overheidsbesturen via innovatieproject algemeen belang
   • steunpercentage: 80%
  • Steun aan Vlaams bedrijf via onderzoek- of ontwikkelingsproject
   • steunpercentage: 25-70% conform O&O-regels

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Kom dan zeker luisteren naar de infosessie van VLAIO op woensdag 4 oktober 2023 om 9.30 uur in het Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 te Brussel. Inschrijven kan hier.

Meer informatie vindt u op de website van DUT, VLAIO of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje