Terug naar overzicht

Pendelfonds 2022

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds.

Voor de nieuwe oproep richt het Pendelfonds zich specifiek op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren. Bij deze oproep worden bedrijven die een project uitwerken met focus op de last mile (plooifietsen, steps, innovatie vormen van woon-werkverkeer, … ) aangemoedigd om een dossier in te dienen. Er zal ook extra aandacht zijn voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven gelegen op bedrijventerreinen. Ook de kleine en middelgrote bedrijven worden extra aangemoedigd om een project in te dienen.

De subsidie is gericht op bedrijven (of groepen van bedrijven) en andere private organisaties (of groepen van private organisaties). Lokale of provinciale overheden komen in aanmerking, in samenwerking met een private partner.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000,00 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximumbedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000,00 euro voor 2 bedrijven, 300.000,00 euro voor 3 bedrijven, 350.000,00 euro voor 4 en 400.000,00 voor 5 of meer bedrijven. 

Bedrijven en overheden die in aanmerking komen, hebben tot 1 juni 2022 de tijd om een dossiernummer aan te vragen.

Meer info: pendelfonds.be of app.subsidiemanager.be.

Deel dit nieuwtje