Terug naar overzicht

Populair in Subsidiemanager: Bovenlokale Sportinfrastructuur en Topsportinfrastructuur

Via deze ondersteuning wil Sport Vlaanderen in het kader van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen tussenkomen in de investeringskosten van lokale besturen voor bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Een sportinfrastructuur wordt hierbij als topsportinfrastructuur beschouwd indien ze het prioritaire gebruik voor topsport beoogt.

De deadline komt snel dichterbij. De tag ‘populair’ toont aan dat heel wat Subsidiemanager klanten druk in de weer zijn met het opmaken van hun dossier. Indienen kan nog tot 31 maart 2021. Haalt u deze deadline niet? Deze subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden voor 31 maart of 30 september.

 

 

Heeft u de aankondiging van ons webinar "Subsidies voor sport toegelicht" gezien? In dit webinar op 27 april van 9 uur tot 11 uur worden, exclusief voor klanten van Subsidiemanager, de subsidies die betrekking hebben op het thema ‘sport’ in een brede context onder de loep genomen. Schrijf u snel in!

Deel dit nieuwtje