Terug naar overzicht

Populair in Subsidiemanager: Projectsubsidie voor investeringen in fietsinfrastructuur (relance)

Deze subsidie is opgesteld in het kader van het Vlaamse relanceplan en biedt de gemeente de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor investeringen in fietsinfrastructuur. De Vlaamse overheid zal bij elke twee euro die een lokaal bestuur zelf investeert in nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur er één euro naast leggen om die investeringen verder te versterken. 

Het kan daarbij gaan om de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook om structureel onderhoud van of ingrijpende verbeteringen in bestaande infrastructuur.

Het subsidiebedrag per gemeente is beperkt tot het trekkingsrecht dat berekend is op basis van het aantal inwoners van de gemeente (pdf). Gemeenten kunnen projecten combineren tot dat maximum is bereikt.

Tot 30 september 2022 kan elke gemeente één of meerdere projecten aanmelden waarvoor ze een beroep wil doen op deze subsidie.

Deel dit nieuwtje