Terug naar overzicht

Populair in Subsidiemanager: Standaardprocedure voor een erfgoedpremie

De erfgoedpremie is bedoeld voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van een beschermd goed, een erfgoedlandschap, een deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt of een beschermd goed in de overgangszone.

U kan een erfgoedpremie aanvragen voor:

  • regulier onderhoud, als deze werken opgenomen zijn in de vastgestelde lijst van forfaitaire werkzaamheden;
  • werken in functie van behoud en herwaardering van de erfgoedkenmerken en elementen.

U kan ook een erfgoedpremie aanvragen voor bepaalde werken die niet op onderhoud of restauratie gericht zijn, namelijk voor:

  • energiebesparende maatregelen vermeld in een energieaudit onroerend erfgoed (bv. dakisolatie, vloerisolatie, het plaatsen van dubbel glas);
  • beveiligingswerken en werken en diensten opgelegd door andere regelgeving (bv. brandveiligheid).


Jaarlijks 1 aanvraag mogelijk ‘per bescherming’ (niet per ‘premienemer’) tot max 250.000 euro/jaar (maar niet meer dan samen 500.000 euro over een periode van 5 jaar).

 

Meer info vindt u hier: https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie.

Deel dit nieuwtje