Terug naar overzicht

Populair in Subsidiemanager: Verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen

U kunt als gemeente subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Deze subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Subsidies voor veiligere schoolomgevingen kunt u strikt gezien enkel aanvragen voor werken die nog moeten worden uitgevoerd. Houd er in dat geval rekening mee dat de werken niet van start mogen gaan vóór de datum van de toekenning van de subsidie. Als dat toch gebeurt, is dat een financieel risico voor uw gemeente.

De voorwaarden?

  • De projecten worden uitgevoerd in de schoolomgeving. Met schoolomgeving wordt een straal van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter;
  • De projecten zijn erop gericht de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren;
  • De subsidie geldt enkel voor kleine projecten. Die projecten moeten worden uitgevoerd binnen de 6 maanden na de dag van beslissing tot toekenning van de subsidie.

De deadline?

U kunt als gemeente per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen op uw grondgebied. U moet uw aanvraag vóór het einde van het lopende jaar indienen. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen.

Het te ontvangen bedrag?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximum van €25.000 euro (inclusief btw) per schoolomgeving.

Meer info?

Op de website van Vlaanderen of in de fiche in Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje