Terug naar overzicht

Populair in Subsidiemanager: Vrijetijdsparticipatie van personen in armoede

De Vlaamse overheid moedigt gemeenten aan om op lokaal vlak een dynamisch beleid uit te bouwen voor de kansengroep personen in armoede. Op basis van cofinanciering subsidieert de Vlaamse Regering gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten die via lokale netwerken de participatie in cultuur, jeugdwerk of sport stimuleren. Een aanvraag kan jaarlijks uiterlijk op 1 oktober worden ingediend en geldt voor de rest van de beleidsperiode. Het bedrag waarop elke gemeente recht heeft, wordt bepaald door een trekkingsrecht.

Deze subsidie sluit naadloos aan bij ons aankomend gratis webinar ‘Subsidies voor sport uitgelicht’ dat exclusief georganiseerd wordt voor Subsidiemanager-klanten. Daarin wordt sport op een creatieve manier benaderd. Zo bekijken we sport vanuit de bril van sociale inclusie (doelgroepenbeleid), jeugd, recreatie, gezondheid, sportinfrastructuur & ruimte om te sporten, en duurzaamheid.

Interesse in het gratis webinar 'Subsidies voor sport toegelicht'?

Meer info

Deel dit nieuwtje