Terug naar overzicht

Premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen. U kan de tijdelijke premie activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 via het premieloket van Fluvius. 

Voorwaarden

  • Saneren van een asbestdak en het plaatsen van nieuwe zonnepanelen.  
  • De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.
  • Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een voorschotfactuur betaald zijn tussen 1/1/2022 en 31/12/2022. 
  • De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2024 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024 en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering. 
  • De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken.  
  • In specifieke gevallen is deze premie combineerbaar met de premie voor zonnepanelen niet-woongebouwen 2022 van max. 1500 euro, afzonderlijk aan te vragen bij Fluvius.

Indien u voldoet aan de voorwaarden, heeft u recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/ m2  (tot max. 50% van de factuur voor asbestverwijdering en -afvoer). 

Meer info

In de Subsidiemanager app of op energiesparen.be

Deel dit nieuwtje