Terug naar overzicht

Proeftuinen samenwerking sociale economie en zorg

Ook in de Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen laat de arbeidsmarktkrapte zich voelen. Nieuwe manieren van samenwerken met mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen een oplossing bieden. Via een eenmalige oproep krijgen sociale-economieondernemingen en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen de kans om proeftuinen van samenwerking op te zetten. De oproep kent een subsidie toe aan partnerschappen van bestaande sociale-economiebedrijven en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen. 

Deze oproep richt zich op: 

  • Het opzetten van proeftuinen rond duurzame economische samenwerking tussen sociale economie ondernemingen en zorg- en welzijnsvoorzieningen. De zorg- en welzijnsvoorziening en het sociale economie bedrijf ambiëren een duurzame economische samenwerking met elkaar die ze verankeren in een formeel contract van onbepaalde duur waarbij de doelgroepmedewerker zijn dagtaken uitvoert bij de zorg- en welzijnsvoorziening terwijl de begeleiding en het gezag over de medewerker blijft toebehoren aan de sociale economie organisatie die de werkgever is en blijft. Het contract kan op ieder moment beëindigd worden, door één of beide contractanten.
  • Het opstellen en afstemmen en testen van methodieken voor het uitwerken van een op maat gemaakt takenpakket in de setting van een zorg- en welzijnsvoorziening voor doelgroepmedewerkers in nauwe samenspraak tussen de sociale economie onderneming en de zorg- en welzijnsvoorziening. Het samenwerkingsverband tussen de sociale economie onderneming en de Vlaamse geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorziening voorziet de nodige ondersteuning voor zowel de sociale economie onderneming als in de Vlaamse geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorziening. De proeftuin brengt drempels voor de begeleiding van de doelgroepmedewerker in deze setting en mogelijke oplossingen daarvoor in kaart. De proeftuin ambieert handvaten uit de praktijk te ontsluiten die in een optimale begeleiding resulteren. De proeftuinen maken hierbij de reflectie in welke mate deze handvaten van nut kunnen zijn voor begeleiding binnen individueel maatwerk.

De subsidie bedraagt 80% van de aanvaarde projectkosten op basis van de voorgelegde begroting met een maximumsteun van 30.000 euro per project. Er is een maximaal budget van 1,7 miljoen euro voorzien voor deze proeftuinen. Indienen kan tot 31 mei 2023.

Meer informatie: www.socialeeconomie.be of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje