Terug naar overzicht

Programma inzake innovatieve financiering voor duurzame energie en klimaatmaatregelen

Overheden en hun energieagentschappen moeten hun energietransformatie versnellen ondanks de verminderde beschikbaarheid van subsidies. Dit betekent dat ze andere financieringsinstrumenten dan subsidies moeten gaan gebruiken.

PROSPECT+ biedt de mogelijkheid om samen met ervaren collega's te werken aan innovatieve financieringsregelingen om de uitdagingen bij de financiering van de uitvoering van hun energie- en klimaatplannen aan te pakken.

Overheden en hun energieagentschappen kunnen nu deelnemen aan de PROSPECT+-leercyclus door hun aanvragen in te dienen tot 14 april 2023. De cyclus gaat van start in september 2023.

Opgelet: dit betreft géén financiering maar ondersteuning. Bijgevolg werd er van deze oproep geen fiche opgemaakt in Subsidiemanager. Maar gezien het actuele onderwerp willen we u toch graag op de hoogte brengen van deze oproep.

Deel dit nieuwtje