Terug naar overzicht

Projectoproep 2021 'coaching en intervisie van de pilootprojecten lokale gezinscoaches'

Onlangs werd een projectoproep gelanceerd om een aantal pilootprojecten te ondersteunen die waardevolle input kunnen leveren om tot een breed toepasbaar Vlaams kader voor lokale gezinscoaches te komen. 

Gedurende de projectperiode, die uiterlijk start op 1 november 2021 en loopt tot 31 oktober 2023, zal een wetenschappelijke opvolging en evaluatie van de projecten georganiseerd worden vanuit het Steunpunt WVG. Dit onderzoek zal opgevolgd worden via de stuurgroep lokale gezinscoaches.   

De geselecteerde pilootprojecten zullen eveneens gebruik kunnen maken van een aanbod van coaching en intervisie. Via huidige projectoproep gaan we op zoek naar een organisatie die dit aanbod van coaching en intervisie zal voorzien voor de (maximum) 15 geselecteerde pilootprojecten lokale gezinscoaches.

De opdracht 

De opdracht bestaat minimaal uit:  

  • Lokale ondersteuning en coaching
  • Bovenlokale ondersteuning en uitwisseling 
  • Participatie aan de stuurgroep lokale gezinscoaches op Vlaams niveau

Er zullen maximum 15 pilootprojecten lokale gezinscoaches geselecteerd worden, zodat enerzijds de coaching en intervisie voldoende kwalitatief kunnen gebeuren, maar er ook voldoende diversiteit in praktijken gerealiseerd kan worden om er lessen uit te trekken voor een Vlaams kader. 

Meer info vindt u in Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje