Terug naar overzicht

Projectoproep creatie van huisvesting voor dak- en thuisloze personen

In België staan zo’n 230.000 personen op de lijst van sociale huisvesting. Door de stijgende huisvestings- en energieprijzen wordt de private huurmarkt steeds ontoegankelijker voor personen die zich in een situatie van kwetsbaarheid bevinden. De nood aan bijkomende huisvesting is groot en dringend.

Verschillende fondsen die beheerd worden door de Koning Boudewijnstichting slaan daarom de handen in elkaar via deze projectoproep, om de creatie van bijkomende woonoplossingen voor dak- en thuisloze personen te bevorderen.

Doelstelling

Deze oproep wil organisaties (vzw’s, wooncoöperaties, …) ondersteunen door een bijdrage te leveren aan het opschalen van hun huisvestingspatrimonium dat ter beschikking gesteld wordt van dak- en thuisloze personen

Idealiter wordt bij het uitwerken van deze bijkomende woonoplossingen, rekening gehouden met: 

  • samenwerkingen met partners (private, intermediaire en/of publieke actoren, …);
  • hefboomeffecten: bv. door de middelen van deze oproep kan beroep gedaan worden op bijkomende middelen van andere partijen, kunnen meer woningen aangekocht worden, enz
  • de nodige aandacht wordt gegeven aan energie- en waterzuinige huisvesting bij het creëren en renoveren van huisvesting, opdat de energiefactuur betaalbaar blijft voor de bewoners;
  • indien men oplossingen voor tijdelijke (< 1 jaar) woonoplossingen uitwerkt, wordt ook voldoende aandacht gegeven aan de doorstroming naar lange termijn huisvesting;
  • zowel “klassieke” of “nieuwe” huisvestingsvormen komen in aanmerking: het toegankelijk maken van appartementen op de private huurmarkt, renovatie, “tiny house” concepten, samenhuizen of tijdelijke invulling van leegstand.

Doelgroep

  • Organisaties (vzw’s, wooncoöperaties) die reeds huisvesting tot stand brengen voor dak- en thuisloze personen en die hun huisvestingspatrimonium wensen op te schalen.
  • Allianties met zowel publieke als private actoren kunnen aangegaan worden: sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s, projectontwikkelaars, spelers op de private verhuurmarkt, psychiatrische instellingen, gevangenissen, enz

 Deadline

Dien uw project ten laatste in op 22 juni 2022.

Deel dit nieuwtje