Terug naar overzicht

Projectoproep E-INCLUSION FOR BELGIUM – OCMW 2022

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de digitalisering in een stroomversnelling kwam. Veel organisaties moesten snel schakelen en dienstverlening moest vanop afstand en digitaal gebeuren. Allerlei drempels en moeilijkheden maakten het voor velen moeilijk om hulp te krijgen of hulp te verlenen. Veel organisaties ontwikkelden inspirerende initiatieven om de digitale inclusie te bevorderen. Het project “E-inclusion for Belgium” richtte een fonds op ter ondersteuning van projecten ter bevordering van digitale inclusie. Deze projectoproep wordt in 2022 een eerste keer georganiseerd. OCMW’s kunnen in 2022, 2023 en 2024 inschrijven om middelen te bekomen voor duurzame e-inclusieprojecten.

Doelstelling

Het doel van deze projectoproep is OCMW-projecten te selecteren die acties lanceren of verderzetten inzake duurzame digitale inclusie op Belgisch grondgebied.
Er wordt gezocht naar projecten die werken rond één en/of beide van volgende uitdagingen:
• Wegwerken van ongelijkheden op het gebied van digitale vaardigheden
• Wegwerken van ongelijkheden bij het gebruik van essentiële diensten

Digitale uitsluiting heeft betrekking op alle personen die zich in een situatie van digitale kwetsbaarheid bevinden. De groep met een verhoogde risico op digitale uitsluiting is dan ook enorm breed. Zoals vermeld in de Barometer voor Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting, betreft het hier meer dan enkel de personen die dreigen sociaal uitgesloten te worden.

Het project “E-inclusion for Belgium – OCMW 2022” wenst zowel de toegang te verhogen, de digitale vaardigheden te versterken als het gebruik van essentiële dienstverlening van eenieder met zulk risico te verbeteren.

Doelgroep

De projectoproep is in 2022 gericht naar OCMW’s, samenwerkingsverbanden tussen OCMW’s en samenwerkingsverbanden tussen één (of meerdere) OCMW(‘s) met andere organisaties (VZW, NGO, vereniging, e-inclusie-actor, …) waarbij het OCMW de projectaanvrager is. Het OCMW heeft de juridische verantwoordelijkheid (hoofd- en eindverantwoordelijkheid) en verzorgt de contacten met Digilab. Ben je geen OCMW? Dan is dit de uitgelezen kans om een partnerschap op te bouwen met een of meerdere lokale OCMW’s in jouw buurt! Samenwerkingen worden binnen deze projectoproep namelijk sterk aangemoedigd. Een samenwerking tussen meerdere sectoren kan de impact van een project sterk vergroten.

Een minimumdrempel van 10.000 inwoners per project is vereist: om dit aantal te bereiken, moeten kleine OCMW’s een project indienen met één of meerdere OCMW’s.

Deadline

Voor 2022 dient het project voor 8 augustus ingediend te worden.

Deel dit nieuwtje