Terug naar overzicht

Projectoproep Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes (2021): Kinderen onder 3 jaar uit kwetsbare gezinnen opvangen

Sinds zijn opstart steunt het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes de oprichting van kwalitatief hoogstaande kinderopvangplaatsen voor kinderen uit kansarme gezinnen.

 

De projectoproep heeft tot doel financiële steun te bieden aan bestaande kinderopvanginitiatieven die beogen om kansarme gezinnen te bereiken en regelmatige opvang te bieden aan hun kinderen. Door met deze gezinnen in een veilige omgeving een vertrouwensband tot stand te brengen en hen bewust te maken van het belang van een regelmatige en duurzame aanwezigheid van hun kind in een kinderopvanginitiatief, wordt gestreefd naar het effectief benutten van de plaatsen die bestemd zijn voor deze kwetsbare gezinnen.

 

De geselecteerde organisaties zullen jaarlijks maximaal 50.000,00 euro ontvangen. Deze steun is jaarlijks hernieuwbaar voor een periode van 3 jaar, na een positieve evaluatie van het project. De concrete en duurzame opvang van kinderen uit kansarme gezinnen zal het voornaamste criterium zijn. Daarnaast wordt er ook een professioneel begeleidingstraject aangeboden door de Koning Boudewijnstichting om het project te verankeren en de impact ervan op de gezinnen en de kinderen te maximaliseren.

 

De oproep richt zich tot alle niet-commerciële organisaties in België, maar ook tot gemeenten en OCMW’s die reeds kinderopvanginitiatieven voor jonge kinderen (0-3 jaar) opzetten. Er is bijzondere aandacht voor partnerschappen die het mogelijk maken contact te leggen met kwetsbare gezinnen.

 

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 27 december 2021

Deel dit nieuwtje