Terug naar overzicht

Projectoproep Fonds Dr. Daniël De Coninck (2021-2023): Gezondheidsvaardige eerstelijnsorganisaties

Het ontwikkelen en versterken van gezondheidsvaardigheden is een belangrijk speerpunt van de strategie van het Fonds Dr. Daniël De Coninck. Het potentieel van het werken rond gezondheidsvaardigheden en de positieve impact voor de samenleving zijn dan ook enorm groot. De voorbije vier jaar ondersteunde het Fonds zowel onderzoek naar praktijken rond gezondheidsvaardigheden als concrete initiatieven ter versterking van gezondheidsvaardigheden.

De focus van het Fonds lag tot nu op een projectmatige aanpak, die vooral gericht was op gezondheidsvaardigheden van individuen. In deze projectoproep verschuift de focus naar het versterken van gezondheidsvaardigheden bij eerstelijnsorganisaties. Een van de meest gebruikte basisdefinities stelt dat een organisatie ‘gezondheidsvaardig’ is wanneer zij het mensen gemakkelijker maakt om informatie en diensten te vinden, te begrijpen en te gebruiken, zodat ze beter voor hun gezondheid kunnen zorgen.

Na een voorbereidende fase formuleerde het Fonds een aantal uitdagingen die de basis vormen voor deze nieuwe projectoproep. De ondersteuning gaat naar voorstellen van organisaties die actief en creatief aan de slag gaan met minstens één van de volgende drie uitdagingen:

  • Uitdaging 1: Duurzaam inbedden van gezondheidsvaardigheden in de missie, structuur en werking van de organisatie.
  • Uitdaging 2: Opbouwen van gezondheidsvaardige relaties tussen enerzijds gezondheids- en welzijnswerkers en anderzijds gebruikers.
  • Uitdaging 3: Ontwikkelen van gezondheidsvaardige taal, actie en beleving.

Deze projectoproep richt zich tot eerstelijnsorganisaties in de brede zin. Dat kunnen zowel organisaties of netwerken zijn die gezondheids- en/of welzijnsprofessionals groeperen op lokaal of bovenlokaal niveau, als patiëntenverenigingen of organisaties van informele zorgdragers. Naargelang de aard van de interventies kan de directe financiële steun variëren tussen 20.000 euro en 75.000 euro per ondersteunde organisatie. De ondersteuningsperiode loopt tot en met 2023 en je kan je dossier indienen voor 24/02/2022.

Deel dit nieuwtje