Terug naar overzicht

Projectoproep Fonds Gert Noël

Het Fonds Gert Noël beoogt een betere communicatie en begeleiding van de patiënt en zijn nabije omgeving. Jaarlijks bekroont dit fonds samen met Ruggensteun vzw originele en vernieuwende initiatieven die dit nastreven. De Prijs Gert Noël 2022 van € 30.000 gaat naar een goed ingewerkt project dat een ervaring kan aantonen van minstens twee jaar. Twee recent opgestarte projecten ontvangen van Ruggensteun vzw elk € 10.000.

Doelstelling

Uit het kandidaatsdossier moet blijken dat het initiatief op een originele en vernieuwende manier probeert om de kwaliteit van de luisterbereidheid, de informatieverstrekking en de begeleiding van de patiënt en van zijn naasten te verbeteren in het ziekenhuis of in het zorgnetwerk. De bekroonde projecten willen de zorgen warmer maken. De prijs gaat naar een reeds goed lopend project met een zekere ervaring.

Doelgroep

Doelgroepen voor deze projectoproep zijn ziekenhuizen en zorgnetwerken. Het zorgnetwerk omvat alle actoren die een rechtstreekse band hebben met het ziekenhuis zoals de instellingen voor middellang of lang verblijf, de thuiszorg, dagziekenhuizen, revalidatiecentra, vzw’s die betrokken zijn bij het dagdagelijks leven van de patiënten en hun families voor zover zij regelmatig in contact zijn met de ziekenhuizen of zorginstellingen, enz.

Deadline

De projecten dienen voor 28 september 2022 ingediend te worden.

Deel dit nieuwtje