Terug naar overzicht

Projectoproep Fonds SD Worx (2021): financiële steun voor organisaties die personen begeleiden naar tewerkstelling

Tewerkstelling vormt een essentieel onderdeel voor de welvaart en het welzijn van onze maatschappij. Hoe hoger de tewerkstellingsgraad, hoe meer persoonlijke maar ook maatschappelijke welvaart gecreëerd kan worden. Tewerkstelling kan ook een essentieel onderdeel vormen voor persoonlijke ontwikkeling en groei, het ontwikkelen van talenten, financiële onafhankelijkheid en (sociale) verbondenheid met de maatschappij. Het Fonds SD Worx wenst hierop in te spelen en heeft als doelstelling organisaties te ondersteunen die kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld werkzoekenden in armoede of NEET’s) begeleiden naar werk. Op deze manier wenst het Fonds bij te dragen aan zowel het maatschappelijke welzijn als de welvaart van onze samenleving. 

Doelstelling
Het ondersteunen van organisaties die kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (NEET jongeren, personen met een migratieachtergrond, … ) begeleiden, stimuleren en / of opleiden met als doelstelling hen op termijn te activeren naar werk. Het Fonds wenst projecten te ondersteunen die vertrekken vanuit de talenten van deze personen.

Deadline voor je kandidaat-dossier is 26 oktober 2021.

Meer info vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting en in de subsidiefiche.

Deel dit nieuwtje