Terug naar overzicht

Projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’

Met de projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’ wil het departement Omgeving initiatiefnemers van Green Deals ondersteunen bij het voorbereiden van slagkrachtige Green Deals die werken aan uitdagingen in verband met gebiedsgericht verdichten en vergroenen, verduurzamen van de verspreide bebouwing en het versterken van ecosystemen.

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (private) partijen en de Vlaamse overheid om samen duurzaamheidsdoelstellingen na te streven. De bedoeling van de Green Deals is om sectoren, bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen en andere organisaties te ondersteunen bij hun duurzaamheidsinitiatieven en de obstakels die ze daarbij tegenkomen samen aan te pakken.  

De projectoproep richt zich tot maatschappelijke, bestuurlijke of economische rechtspersonen en meer bepaald: organisaties, lokale overheden en bedrijven. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze kunnen een aanvraag indienen.

De subsidie is eenmalig en bedraagt maximaal € 30.000 en dit voor maximaal 75 % van de in aanmerking komende uitgaven van de projectbegroting. 

Een project indienen kan uiterlijk tot 23 september 2022 om 9.00u.

 

Vind het volledige subsidiereglement op de website van het departement Omgeving of in de Subsidiemanager app!

Deel dit nieuwtje