Terug naar overzicht

Projectoproep Housing First-trajecten

Sinds het experiment “Housing First in België” (2013-2016) heeft deze methode zich keer op keer bewezen: de betrokken cliënten behouden hun woning, claimen hun rechten en zien hun algehele sociale gezondheidssituatie verbeteren. HF is de beste reactie op chronische dakloosheid.

Toch blijft de huidige context van woninguitsluiting en dakloosheid een zorg. De meest recente cijfers laten een stijging zien in het aantal cliënten alsook een diversificatie: meer mensen van diverse oorsprong, procentueel meer vrouwen, gezinnen, jongeren...

Vragen en zorgen over de specifieke kwetsbaarheid van vrouwen in dakloosheid blijven groeien. In deze projectoproep wordt speciale aandacht besteed aan deze doelgroep en aan het modelleren van HF-projecten die rekening houden met deze specifieke kwetsbaarheden van vrouwelijke dakloosheid.

De projectsubsidie bedraagt maximaal 125.000 euro voor personeelskosten voor de bijkomende begeleidingstrajecten voor Housing First, met een cofinanciering van 20% van de totale kostprijs.

Het formulier kan ingevuld worden tot en met 15/09/2021. De aanvragen worden beoordeeld door het Housing First Lab op basis van een evaluatierooster. De aanvragen met het hoogste resultaat worden weerhouden.

Meer informatie is te vinden op de website van de POD Maatschappelijke integratie of in Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje