Terug naar overzicht

Projectoproep I SEE | IDEA | I DO #3

Van droom (IDEA) naar daad (I DO)

Met deze oproep gaat het Koningin Mathildefonds op zoek naar jongeren die, samen met andere jongeren met diverse achtergronden, een idee resultaatsgericht willen omzetten in een concrete actie. Van droom (IDEA) naar daad (I DO), met een blijvend effect op de jongeren als doel. De jongeren zijn eigenaar van het project en worden bijgestaan door volwassenen, die er mee voor zorgen dat het traject een leerproces wordt.

De oproep richt zich tot alle Belgische niet-commerciële organisaties - zowel mature als startende - die zich in België richten tot jongeren, met een bijzonder accent op meisjes en jongens in een kwetsbare situatie (ongeacht de aard van de kwetsbaarheid).

Naast de financiële ondersteuning biedt het Koningin Mathildefonds de geselecteerde teams professionele coaching en workshops aan. Het coachingstraject focust op ondernemende competenties en projectmanagementvaardigheden die levenslang inzetbaar zijn.

 

Selectiecriteria

  1. Coaching, motivatie en engagement: u maakt uw motivatie en verwachting duidelijk ten aanzien van de verplichte coaching die wordt aangeboden aan de jongeren en een volwassen begeleider.
  2. Participatie: u hebt het idee afgetoetst met de begunstigde doelgroep die u voor ogen heeft.
  3. Idee: het idee is concreet en omvat een gewenste maatschappelijke verandering. Het heeft te maken met de leefwereld van jongeren en is het startpunt van het project waarvoor steun wordt gevraagd.
  4. Door jongeren | voor jongeren: in alle fasen van het project staat de stem en de actieve inbreng van jongeren centraal. De begeleidende volwassenen openen deuren, delen inzichten en ervaringen, creëren kansen en zorgen voor een professionele omkadering.
  5. Impact: het project resulteert in een concrete actie en moet een positieve en blijvende impact hebben op jongeren en hun nabije omgeving.
  6. Doelgroep: het project richt zich tot jongeren van 12 tot 25 jaar met diverse achtergronden en heeft bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.
  7. Partnerschappen: het project stelt een origineel partnerschap voor, die de wereld van jongeren verbreedt en grenzen tussen verschillende werelden doorbreekt.
  8. Vernieuwend karakter en voorbeeldfunctie: het project is vernieuwend of maakt bestaande ideeën hedendaags en wil uitgroeien tot een voorbeeld voor anderen.

 

Timing en ondersteuning

De uiterste indiendatum is 5 oktober 2023. De financiële ondersteuning bedraagt minimaal 3.000 euro en maximaal 7.000 euro. Bovenop deze ondersteuning krijgt uw project de kans om bekroond te worden met de Koningin Mathildeprijs, goed voor 10.000 euro.

U vindt een gedetailleerde subsidiefiche in de Subsidiemanager app.

 

Digitale infosessie

Op woensdag 6 september om 16u wordt een digitale infosessie georganiseerd. Aanmelden kan tot 5 september via deze link.

Deel dit nieuwtje