Terug naar overzicht

Nieuwe projectoproep innovatieve projecten wonen (Limburg)

Dien uw aanvraag in voor 20 november 2020

Onlangs keurde de provincieraad van de provincie Limburg het reglement voor de subsidiëring van innovatieve projecten wonen goed. 

Met de projectoproep "Innovatieve projecten Wonen" wil het Limburgs provinciebestuur Lokale besturen, verenigingen en instanties ertoe aanzetten om vernieuwende woonvormen te realiseren.

Door voortdurende veranderingen in onze samenleving staan alle woonactoren in Limburg voor een grote uitdaging. De vergrijzing van de bevolking, nieuw samengestelde gezinnen, het groeiend aantal alleenstaanden - al dan niet met kinderen, het openstellen van de landsgrenzen voor Europese werkkrachten, … zijn belangrijke maatschappelijke veranderingen die ook een weerslag hebben op het huidige woningenbestand, de betaalbaarheid van woningen, de woningkwaliteit en de ruimtelijke inpasbaarheid van het wonen.

De provincie ondersteunt en sensibiliseert lokale besturen en woonactoren rond kwalitatief en betaalbaar wonen voor iedere Limburger in een aangename woonomgeving. Daarom wil de provincie met dit subsidiekader meewerken aan de realisatie van woonprojecten met een vernieuwend karakter die inspelen op de huidige en toekomstige noden van het Limburgse woonlandschap en die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere locaties in Limburg. 

Deel dit nieuwtje