Terug naar overzicht

Projectoproep 'Over Drempels'

Vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat is het doel van deze nieuwe projectoproep. De bedoeling is om nieuwe initiatieven op te zetten of reeds bestaande goede praktijken verder te verdiepen om zo het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp tussen 0 en 25 jaar te versterken.

De oproep kadert in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en bouwt verder op initiatieven zoals ‘Maak Tijd Vrij’ (2019), dat uitgevoerd werd door De Ambrassade en het vervolgtraject ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (2021) dat werd uitgevoerd door Bataljong en De Ambrassade.

Het is de ambitie om voor deze projectoproep te komen tot een samenwerkingsverband van lokale en regionale actoren, die geïntegreerd samenwerken. Men wil meer specifiek samenwerking stimuleren tussen: 

  • organisaties die actief zijn in de vrije tijd van kinderen en jongeren
  • organisaties uit de jeugdhulp
  • lokale besturen

U kan uw project indienen tot en met 7 maart 2022 12 uur. Er wordt een totaalbudget voorzien van 300.000 euro. Het maximale bedrag dat kan worden toegekend, is 40.000 euro per project.

 

Deel dit nieuwtje